Train de trainer

Train de trainer

Het 'Train the trainer'-programma is de perfecte opleiding voor (beginnende) trainers, docenten en opleiders om hun huidige werkwijze te optimaliseren en te professionaliseren.

In deze opleiding leert u hoe u een materie of inzicht op een boeiende en inspirerende manier overbrengt naar anderen. Deze training biedt een stevige basis om uw cursus, workshop, training of opleiding effectief, nuttig, enthousiasmerend en interactief te maken. Deze 'train the trainer' helpt u te evolueren van een vakspecialist naar een succesvolle trainer.

U oefent uw presentatie- en didactische vaardigheden, leert een training opbouwen, krijgt inzicht in praktijkgerichte methodieken en leert slim omgaan met moeilijke deelnemers en situaties.


Doelgroep

Deze training is bestemd voor bedrijfsinterne trainers en instructeurs, opleidingsverantwoordelijken en training managers die zelf trainingen geven, consultants of trainers verbonden aan opleidingsinstituten, leerkrachten en docenten, kortom iedereen die een materie boeiend willen overbrengen aan groepen.

Programma

In de opleiding ‘Train de trainer’ komen de verschillende pijlers van een succesvolle en professionele training uitgebreid aan bod: de voorbereiding, het leerproces, didactische aanpak en uw eigen stijl als trainer of docent.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Een presentatie, training of cursus voorbereiden en opbouwen vanuit uw doelgroep
 • Specifieke vaardigheden, trainingstechnieken en didactische werkvormen die de effectiviteit van uw trainingsstijl verhogen
 • Didactische hulpmiddelen: gebruik en misbruik
 • Logistieke omkadering: niets vergeten?
 • Hoe houdt u een publiek geboeid?
 • Hoe stimuleert u interactie?
 • Hoe stimuleert u het leerproces?
 • Welke presentatietechnieken scoren vandaag beter?
 • Lichaamstaal, en de impact ervan op uw presentatie of training
 • Hoe feedback geven aan deelnemers?
 • Weerstand detecteren en er positief mee omgaan
 • Een veilig leerklimaat creëren
 • Aandacht krijgen, richten en vasthouden
 • Op een structurele manier kennis delen met een groep.
 • Werken met subgroepen, duo-opdrachten en camera feedback
 • De nieuwste principes en methodes van leren en hoe u die kan toepassen in uw opleidingen.

Aanpak

U gaat gedurende deze training intensief aan de slag. Dankzij een evenwichtige mix van theorie, oefeningen met video-opnames, ervaringsuitwisseling met de trainer en de andere deelnemers analyseert u uw huidige aanpak en bouwt u stelselmatig aan een set van tips die uw trainingsstijl naar een hoger niveau tillen.

De training richt zich op de dagelijkse praktijk. Trainees en trainer wisselen ervaringen uit, reflecteren met elkaar en bespreken essentiële theoretische concepten. Als synthese oefening brengt u een mini-training die u thuis hebt voorbereid(10 minuten) vanuit uw eigen inhoudelijk vakgebied voor de groep.

U ontvangt waardevolle en constructieve feedback van de trainer en de medecursisten.


Resultaten

Na deze opleiding stapt u buiten met een pak nieuwe inzichten en capaciteiten:

 • U kent de recentste ontwikkelingen betreffende het leerproces bij training en opleiding
 • U krijgt een hernieuwde kijk op actuele trainingstechnieken
 • U leert een opdracht of cursus grondig voorbereiden en plannen
 • U verneemt de sterktes en zwaktes van uw huidige doceerstijl en weet waaraan u moet werken om deze te verbeteren
 • U weet perfect om te gaan met moeilijke deelnemers, uitdagende groepen en onverwachte situaties
 • U kent de methodes en technieken van professionals om van elke training of opleiding een succes te maken

Inschrijven voor deze Open Training

Locatie Taal Data en uren Trainer Prijs
(Excl. BTW)
Inschrijven

ANTWERPEN - Expert Academy, Mechelsesteenweg 109, 2018 Antwerpen

Liggingsplan
NL

Tweedaagse opleiding: woensdag 31 januari en donderdag 1 februari 2018, telkens van 9u tot 17u


Max. 8 deelnemers
Jerko Bozikovic

Jerko Bozikovic

€ 1.150,00

Inclusief deelnamecertificaat, persoonlijke checklist, syllabus, verzorgde lunch en koffiepauzes
Inschrijven

Nog 5 beschikbare plaatsen

Deze opleiding is beschikbaar als:

Personal coaching

De perfecte oplossing voor wie een intensieve en praktijkgerichte training op maat wenst.

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Compacte Workshop

Een korte, krachtige en intense vorm van training van een halve dag, een avondsessie of een moment naar keuze.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat