Marketing voor niet-specialisten

Marketing voor niet-specialisten

U hebt geen marketingopleiding genoten, maar u hebt in uw job behoefte aan een basiskennis marketing? Deze praktijkgerichte opleiding bezorgt u een stevige marketing basiskennis en maakt u vertrouwd met de alle marketing tools en -technieken. Aan de hand van talrijke cases en relevante praktijkvoorbeelden krijgt u een onmisbaar inzicht in het hoe en wat van succesvolle marketingstrategieën.

Doelgroep

Deze training richt zich tot iedereen die er belang bij heeft om inzicht te verwerven in de basisbegrippen en technieken uit de marketing. Meer bepaald nieuwkomers in een marketingfunctie, commerciële medewerkers op zoek naar een globale visie op marketing en medewerkers die doorstromen naar een commerciële functie.

Programma

In deze praktijkgerichte cursus komt u te weten waar een succesvolle marketingaanpak vandaan komt. En waarom marketing zo belangrijk is voor de hele bedrijfsvoering, of dat nu een winstgevend bedrijf is, dan wel een overheid of een non profit organisatie. U leert ook welke stappen u moet ondernemen om uw aanbod optimaal af te stemmen op uw klanten, gebruikers of leden.

  • Het marketingconcept en de verschillende deelaspecten
  • Strategisch marketingbeleid: stappenplan
  • SWOT-analyse, marktonderzoek, prijszetting, communicatiemix en branding
  • Directe en interactieve marketing - Opvolging en budgetplanning

Aanpak

Voorafgaand aan de training is er een schriftelijke intake voorzien zodat de training maximaal kan afgestemd worden op de behoeften en verwachtingen van de deelnemers.

Resultaten

Aan het einde van de dag bent u in staat om inhoudelijk mee te praten met marketing-collega's, zelf de marketing-gedachte te handhaven in uw strategische beslissingen en op een gestructureerde manier uw dienst of product te analyseren in functie van uw doelstellingen en doelgroep. In deze interactieve workshop gaat u direct zelf aan de slag, via praktijkoefeningen, terugkoppeling naar uw dagelijkse werksituatie en via concrete cases. U leert snel de marketing tools en technieken te begrijpen en toe te passen in de praktijk. Daarnaast leert u verbanden te leggen tussen de verschillende marketing principes om zo extra informatie en nieuwe inzichten te ontsluiten.

Dankzij deze resultaatgerichte training slaagt u er in:

  • Een SWOT-analyse te maken van uw bedrijf, product, dienst of organisatie.
  • Uw doelgroep in kaart te brengen via analyse, marktonderzoek en research
  • Een product, merk of dienst commercieel te postitioneren met de gewenste branding
  • Een succesvolle promotiecampagne of communicatiestrategie te ontwikkelen
  • De keuze te bepalen van de gewenste distributiekanalen
  • Een onderbouwd marketingplan te ontwikkelen en te implementeren

 

Deze opleiding is beschikbaar als:

Personal coaching

De perfecte oplossing voor wie een intensieve en praktijkgerichte training op maat wenst.

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Compacte Workshop

Een korte, krachtige en intense vorm van training van een halve dag, een avondsessie of een moment naar keuze.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat