Diriger en coachant

L'obtention des résultats est prioritaire pour les managers, les chefs d'équipe et pour les responsables. Il existe toutefois différentes stratégies et différents styles de leadership permettant d'obtenir ces résultats. Certains responsables se caractérisent en soulignant constamment les résultats escomptés et en contrôlant strictement les progressions. D'autres se concentrent plus sur les talents des collaborateurs et essaient de les développer en les encadrant et en les encourageant. 

Cette formation 'Dirigier en coachant' axée sur la pratique vous permet d'obtenir des outils, des techniques et des notions afin d'aiguiller vos collaborateurs de manière décontractée, coachante, inspirante et motivante et d'augmenter le rendement de votre leadership.

Het belang van Coachend Leidinggeven

Coachend leidinggeven is een bewezen leiderschapsstijl die organisaties ten goede komt. Het bevordert open communicatie, versterkt het vertrouwen tussen leiders en teamleden en stimuleert een cultuur van groei en ontwikkeling. Door werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke doelen en professionele ambities, kunnen leiders hun teamleden inspireren om met enthousiasme en toewijding aan de slag te gaan. Dit leidt tot een hogere werknemersbetrokkenheid, verhoogde productiviteit en verbeterde resultaten.

Coachend Leidinggeven in de praktijk

  1. Empathisch Luisteren: Een essentieel kenmerk van coachend leiderschap is empathisch luisteren. Luister actief naar de zorgen, ideeën en behoeften van je teamleden en toon oprechte interesse in hun perspectieven. Het erkennen van hun gevoelens en standpunten zal hen het gevoel geven dat ze gehoord en gewaardeerd worden.

  2. Vraaggestuurd Coachen: Stel doelgerichte vragen die werknemers helpen om hun eigen oplossingen en antwoorden te ontdekken. Door te focussen op vraaggestuurd coachen, moedig je zelfreflectie aan en help je werknemers om zelfvertrouwen te ontwikkelen bij het nemen van beslissingen en het aanpakken van uitdagingen.

  3. Feedback en Erkenning: Geef regelmatig constructieve feedback en erkenning voor prestaties en inspanningen. Positieve feedback versterkt het gevoel van eigenwaarde en motiveert werknemers om zich verder te ontwikkelen. Constructieve feedback helpt hen om te groeien en zich te verbeteren.

  4. Ontwikkelingsplannen: Werk samen met werknemers aan persoonlijke ontwikkelingsplannen die aansluiten bij hun carrièredoelen en talenten. Bied kansen voor training, workshops en mentorprogramma's om hun vaardigheden te versterken en hun groei te bevorderen.

  5. Stimuleer Autonomie: Geef werknemers de ruimte om zelfstandig te werken en moedig hen aan om zelf oplossingen te bedenken voor problemen. Autonomie stimuleert verantwoordelijkheid en innovatie, en het versterkt het gevoel van eigenaarschap over hun werk.

Coachend leidinggeven is een waardevolle leiderschapsbenadering die een positieve impact heeft op de prestaties en betrokkenheid van werknemers. Door te luisteren, te begeleiden en te ondersteunen, kunnen leiders een inspirerende werkomgeving creëren waarin werknemers gedijen en het beste van zichzelf kunnen geven. Implementeer deze effectieve strategieën voor coachend leidinggeven en ontdek hoe het je team en organisatie naar grotere hoogten kan leiden.

In deze cursus leert u via direct toepasbare technieken en modellen hoe u Coachend Leidinggeven kunt toepassen binnen uw team.

leidinggeven

Inclusief gratis handboek 'Starten met Leidinggeven'
Ook afzonderlijk te koop als pdf download in onze e-store