Giving and Receiving Feedback

Do you recognize the following situations?

You want to give feedback but you're afraid that this might be perceived as criticism.

You give your opinion and later on you find out that you have offended the other, while you only meant to help.

A team member needs correction or guidance but this person is not willing to accept any feedback

For weeks you've been irritated by the behaviour of a colleague, but you don't know how to make this clear.

A team member is performing poorly. How should you speak to him/her about it?

You notice that you have to pay too much attention to underperforming staff members

There is no  feedback culture within the organisation, and therefore it is sometimes difficult to motivate team members in an efficient way. How to implement a productive feedback culture within your company?

Feedback is essential when you cooperate with other persons.  We correct each others' behaviour by giving and receiving feedback. Very often however, feedback is experienced as unpleasant or as a form of criticism, while feedback may very be of a positive and constructive nature. How to give constructive feedback in a proper way? And how should you deal with receiving feedback?

 

This course will give you an insight into how feedback actually works. You will learn to give and receive both constructive and corrective feedback at the right moment and in a stimulating way.  After completion of this training course, you will be able to use feedback as a powerful tool for steering and motivating other persons in a professional environment. 

Het Belang van Feedback Geven

Feedback geven is niet alleen van belang voor de ontvanger, maar ook voor de gever. Het helpt bij het opbouwen van een cultuur van open communicatie en wederzijds respect. Constructieve feedback kan bijdragen aan het verbeteren van prestaties, het aanpakken van tekortkomingen en het versterken van sterke punten. Het stellen van duidelijke verwachtingen en het delen van eerlijke feedback bevordert een omgeving waarin groei en ontwikkeling worden gestimuleerd.

Tips voor het effectief geven van feedback

  1. Wees Specifiek en Gericht: Formuleer je feedback op een duidelijke en specifieke manier. Benoem de situatie, het gedrag of de prestatie die je wilt bespreken en geef concrete voorbeelden om je punten te illustreren.

  2. Focus op Gedrag, Niet op Persoon: Richt je feedback op het gedrag van de persoon, niet op de persoon zelf. Vermijd het maken van persoonlijke aanvallen en blijf bij feitelijke observaties.

  3. Geef Regelmatig Feedback: Wacht niet alleen op formele evaluatiemomenten om feedback te geven. Regelmatige, opbouwende feedback stelt mensen in staat om direct bij te sturen en hun prestaties te verbeteren.

  4. Luister Actief: Geef niet alleen feedback, maar luister ook naar de reactie van de ontvanger. Stel vragen om te begrijpen hoe ze de feedback interpreteren en hoe ze zich erbij voelen.

Effectief feedback geven is een waardevolle vaardigheid die constructieve communicatie bevordert en bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Door gebruik te maken van specifieke feedbacktechnieken en een positieve benadering, kun je anderen helpen hun potentieel te bereiken en hun prestaties te verbeteren. 

In deze cursus krijgt je direct toepasbare technieken en tips aangereikt om efficiënt en constructief feedback te geven én te ontvangen.