Personal coaching binnen ieders handbereik

over personal coaching

Personal Coaching is een vorm van individuele begeleiding die gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. Het rendement van personal coaching is vele malen groter dan om het even welke andere vorm van opleiding of training

Inzicht in persoonlijke kwaliteiten

Iedereen beschikt over een unieke combinatie van persoonlijke kwaliteiten, maar niet iedereen is zich van deze kwaliteiten bewust. We gebruiken vaak maar een fractie van onze persoonlijke vaardigheden, net omdat we ons er niet van bewust zijn dat we over deze capaciteiten beschikken.

Inzicht in persoonlijke blokkades

Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we als het ware vastgeroest en hebben we het gevoel niet vooruit te komen. Het is van belang deze blokkades te ontdekken en ze weg te nemen.

Formuleren van persoonlijke doelstellingen

Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven, maar in vele gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte doelen aan te geven. De ervaring leert dat, hoe meer specifiek we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we deze ook echt realiseren.

Wat zijn de voordelen van personal coaching?

1. Maximaal resultaat op korte termijn
Personal coaching is een hele intensieve manier van trainen. Het resultaat is wrijwel direct merkbaar. Vroeger werd de hulp van een persoonlijke coach vooral ingeroepen bij crisissituaties of voor het wegwerken van professionele of persoonlijke obstakels. Tegenwoordig is het doel van de coaching vaak een versnelling aan te brengen in de persoonlijke ontwikkeling van de gecoachte. Afhankelijk van de beoogde doelstellingen kan het rendement zeer verrassend zijn.


2. Volledig op maat
Expert Academy beschikt over een uitgebreid netwerk van docenten, coaches en trainers. Afhankelijk van uw wensen en de beoogde resultaten, zetten wij de docenten met de juiste competenties en specialisaties in. Personal coaching laat een grote interactie waardoor de trainer dus optimaal kan inspelen op uw specifieke noden.

3. Optimale prijs/kwaliteit verhouding
Wat is de kost van een gemiste kans, een aanslepend conflict, een laag rendement...? Wat is het u waard om uw leven beter onder controle te hebben zowel persoonlijk als professioneel? Personal coaching is niet enkel het privilege van grote bedrijven of begoede burgers. Wanneer men rekening houdt met het hoge rendement en het snelle resultaat van personal coaching, komt dit zelfs beduidend voordeliger uit dan om het even welke andere vorm van opleiding of training.

4. Ontplooi uzelf naar een hoger niveau
Uw intrinsieke kwaliteiten en potentieel volledig benutten, brengt u op een hoger niveau.

Enkele toepassingsmogelijkheden:

  • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
  • Voorbereiding op een belangrijke presentatie
  • Spreekangst of belemmering overwinnen
  • Uw leidinggevende capaciteiten ontwikkelen
  • Optimale conflicthantering, hoe lost u conflicten op en beter nog, hoe vermijdt u ze?
  • Heroriëntatie: een nieuwe job, een nieuwe uitdaging, hoe gaat u er best mee om?
  • Emotionele intelligentie: beter omgaan met je eigen emoties en die van anderen
  • U functioneert soms minder goed. U wilt daar aan werken.
  • Een perfecte balans tussenwerk en privé vinden én nog tijd overhouden voor jezelf.
  • Verbeteren van uw non-verbale communicatie.