Personal coaching

Personal Coaching of 1-on-1-training is een vorm van individuele begeleiding voor medewerkers, managers en professionals, die gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. Het rendement van Personal Coaching is vele malen groter dan om het even welke andere vorm van opleiding of training. Daarom is Personal Coaching uitermate geschikt voor situaties waar u op korte termijn een maximaal resultaat wilt bereiken:

 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
  Iedereen beschikt over een unieke combinatie van persoonlijke kwaliteiten, maar niet iedereen is zich van deze kwaliteiten bewust. We gebruiken vaak maar een fractie van onze persoonlijke vaardigheden, net omdat we ons er niet van bewust zijn dat we over deze capaciteiten beschikken.
 • Inzicht in persoonlijke blokkades
  Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we als het ware vastgeroest en hebben we het gevoel niet vooruit te komen. Het is van belang deze blokkades te ontdekken en ze weg te nemen.
 • Formuleren van persoonlijke doelstellingen
  Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven, maar in vele gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte doelen aan te geven. De ervaring leert dat, hoe meer specifiek we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we deze ook echt realiseren.
 • De coach als klankbord
  Zowel in een managementfunctie als in een uitvoerende job, nemen we voortdurend beslissingen omdat we alle voor- en nadelen nauwgezet hebben afgewogen. Een coach kan als buitenstaander een objectieve blik werpen op de situatie en op die manier u helpen de juiste beslissingen te nemen of richting in te slaan.

Wat zijn de voordelen van personal coaching?

1. Intensief en doeltreffend

Personal coaching is een hele intensieve manier van trainen. Het resultaat is bijna direct merkbaar. Vroeger werd de hulp van een persoonlijke coach vooral ingeroepen bij crisissituaties of voor het wegwerken van professionele of persoonlijke obstakels. Tegenwoordig is het doel van de coaching vaak een versnelling aan te brengen in de persoonlijke ontwikkeling van de gecoachte. Afhankelijk van de beoogde doelstellingen kan het rendement zeer verrassend zijn.

2. Volledig op maat

Expert Academy beschikt over een uitgebreid netwerk van docenten, coaches en trainers. Afhankelijk van uw wensen en de beoogde resultaten, zetten wij de docenten met de juiste competenties en specialisaties in. Personal coaching laat een grote interactie waardoor de trainer dus optimaal kan inspelen op uw specifieke noden.

3. Maximaal rendement

Wat is de kost van een gemiste kans, een aanslepend conflict, een laag rendement...? Wat is het u waard om uw leven beter onder controle te hebben zowel persoonlijk als professioneel? Personal coaching is niet enkel het privilege van grote bedrijven of begoede burgers. Wanneer men rekening houdt met het hoge rendement en het snelle resultaat van personal coaching, komt dit zelfs beduidend voordeliger uit dan om het even welke andere vorm van opleiding of training.

4. Resultaat op korte termijn

Een intensieve training zorgt voor een direct resultaat. U hoeft niet te wachten tot de volgende Open Training die op een vooraf bepaalde datum plaats vindt. Naargelang de beschikbaarheid van onze experts, kan de coaching in sommige gevallen nog dezelfde week van start gaan. Of in een periode die u het beste uitkomt.

5. Flexibel

Onze trainers schikken zich naar uw agenda. Een Personal Coaching sessie duurt meestal een halve dag (3 uur). En dat kan binnen of zelfs buiten de kantoren, overdag of 's avonds, wanneer het voor u het beste past.

6. In de taal van uw keuze

De meeste programma’s van Expert Academy zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, sommige zelfs in het Spaans. Zo kunnen wij tegemoet komen aan de taalkeuze van de cursist. Voor de meeste trainingen is het immers belangrijk om te kiezen voor de moedertaal van de deelnemer. 

7. Antwerpen, Gent of in uw kantoren

Een Personal Coaching vindt plaats in onze coaching ruimte in Antwerpen of in Gent. Dit laat u toe om even afstand te nemen van de werkomgeving en de dagelijkse beslommeringen. Indien u het wenst kunnen wij de Personal Coaching ook laten plaats vinden in uw kantoren of op een andere locatie.  

8. Een investering in uzelf

Een Personal Coaching is een geschenk voor uzelf. Het is een persoonlijke investering in uw eigen ontwikkeling. De coach reikt u handvaten aan waarmee u dadelijk aan de slag kan in uw professionele omgeving, maar waarmee u ook sterker wordt op privé-vlak.

 

Personal coaching kan helpen voor:

 • Inzicht krijgen in persoonlijke kwaliteiten
 • Voorbereiding op een belangrijke presentatie
 • Spreekangst of belemmering overwinnen
 • Uw leidinggevende capaciteiten ontwikkelen
 • Optimale conflicthantering, hoe lost u conflicten op en beter nog, hoe vermijdt u ze?
 • Heroriëntatie: een nieuwe job, een nieuwe uitdaging, hoe gaat u er best mee om?
 • Emotionele intelligentie: beter omgaan met uw eigen emoties en die van anderen
 • Door gebeurtenissen in het leven functioneert u soms minder goed. U wilt daar aan werken.
 • Een perfecte balans tussen werk en privé vinden én nog tijd overhouden voor uzelf.
 • Verbeteren van uw non-verbale communicatie.

 

Meer coaching mogelijkheden via Premium Coaching en dit overzicht.