Haal meer uit je brein met mindmapping

over mindmapping

Mindmapping is aan een opmars bezig. Sommige collega’s maken rare spinnenwebben tijdens vergaderingen. En onze kinderen komen naar huis met de mededeling dat ze hun spreekbeurt eerst moet ‘mindmappen’. Waarvoor staat deze techniek nu precies? En vooral: wat kunnen we ermee doen?

MindMapping is een breinvriendelijke techniek om informatie te verwerken. Onze hersenen kan je nog het best vergelijken met een supercomputer, waarvoor we nooit de handleiding kregen. Dat gegeven was meteen de aanleiding voor de Britse psycholoog Tony Buzan om een techniek te ontwikkelen die aansluit bij de werking van je hersenen. Mr Buzan was ervan overtuigd dat dit proces een heel stuk efficiënter kon.

Waarom zou ik Mindmappen?

Omdat je met minder (hersen-)moeite een beter resultaat kan boeken bij het verwerken, samenvatten, begrijpen en onthouden van informatie.

Door de jaren heen hebben we geleerd om vooral de linkerhelft van onze hersenen te gebruiken voor leeropdrachten en informatieverwerking. Om het potentieel van onze hersenen te maximaliseren, is het van belang om beide hersenhelften te activeren, niet enkel de linkerhelft.

Neurowetenschappers hebben ontdekt dat beide helften verantwoordelijk zijn voor verschillende functies: 
- De linkerhersenhelft houdt zich eerder bezig met details, met lineaire patronen, met analyse, het vatten van oorzaak en gevolg-relaties, het begrijpen en produceren van woorden, het analyseren van cijfers, het op orde stellen van gegevens… 
- De rechterhersenhelft is eerder begaan met synthese, fantasie, kleuren, beeldmateriaal, tekeningen, figuren, humor, melodie…

Als we de specialisaties van beide hersenhelften zien, dan merken we meteen dat we voor werk en studie vooral (zo niet helemaal) een beroep doen op die linkerhersenhelft. Jammer, want door de rechterhelft erbij betrekken, levert dit meteen een pak winst op. Niet alleen blijf je meer geconcentreerd, je kunt ook makkelijker informatie onthouden.

Een Mindmap activeert alle hersendelen

Er zijn twee grote categorieën waarvoor je MindMapping kan gebruiken: 'note making' en 'note taking'. Deze onderverdeling is afhankelijk van het feit of we zelf de bedenker zijn van de informatie of niet.

'Note Making' is het structureren en organiseren van onze eigen gedachten. Ideaal tijdens brainstormingsessies of wanneer je je gedachten klaar en duidelijk wil overdragen aan anderen voor een presentatie of een vergadering. 
Bij 'Note Taking' gaat het erom dat je de ideeën van iemand anders notuleert in MindMap-formaat. Dat kan bij het noteren tijdens een vergadering, een studiedag, een lezing. Of bij het samenvatten van een boek of een artikel.

Hoe maak ik een goede Mindmap?

Hieronder lees je enkele basisregels om van een echte MindMap te kunnen spreken:

- Je neemt best een blanco blad zonder lijntjes of ruitjes omdat je anders meteen geneigd bent op de lijntjes te gaan schrijven.
- Het blad zelf leggen we in landschapsformaat, in de breedte dus.
- Je start in het midden met je onderwerp en vanuit dat onderwerp teken je de ondergeschikte takken. Hoe verder je aftakt naar de periferie van je blad toe, hoe meer je op ondergeschikt of detail-niveau komt.
- Teken de takken van je MindMap uit de losse pols, niet met rechte lijnen.
- Gebruik enkel sleutelwoorden in plaats van hele volzinnen. Dat bespaart tijd en het is makkelijker leesbaar.
- Werk met eenvoudige tekeningen en pictogrammen. Visuele informatie wordt makkelijker verwerkt en beter opgeslagen in het geheugen en met één snelle blik kan je de informatie begrijpen.

Op die manier wordt een saaie vergadering meteen wat aangenamer. 

Meer informatie over de cursus mindmapping