Managers met hoge emotionele intelligentie maken sneller carrière

over Emotionele intelligentie

Managers die in relatief korte tijd de carrièreladder opklimmen blijken bredere interesse te hebben, staan meer open voor nieuwe werkwijzes en hebben een groter begrip van hun eigen emoties en die van hun collega’s. Tot die conclusie komt Troy Jensen van Kaisen Consulting na onderzoek onder 800 managers.

Managers die in relatief korte tijd de carrièreladder opklimmen blijken bredere interesse te hebben, staan meer open voor nieuwe werkwijzes en hebben een groter begrip van hun eigen emoties en die van hun collega’s. Tot die conclusie komt Troy Jensen van Kaisen Consulting na onderzoek onder 800 managers.

Jensen testte de managers met behulp van psychometrische testen op een breed scala persoonlijkheidskenmerken, waaronder openheid, nauwkeurigheid en extraversie. Managers die het binnen acht jaar na het begin van hun carrière tot het topniveau hadden gebracht, verschilden op een groot aantal persoonlijkheidskenmerken en denkpatronen van de rest. Over het algemeen zijn ze sociaal zeer vaardig, hebben ze een brede interesse en zijn ze erg creatief.

Jensen: "Uit dit onderzoek komt naar voren dat deze zogenaamde 'hoogvliegers' zich vooral onderscheiden met bovengemiddelde sociale en emotionele vaardigheden; op analytisch vermogen scoren ze even hoog als de anderen. Verder onderzoek kan nuttig zijn om hoogvliegers sneller te identificeren en om het belang van zogenaamde ‘softe’ vaardigheden in ondernemingen onder de aandacht te brengen."