Maanlanding oefening powered by Nasa

over teambuilding, workshop, Maanlanding

amazing-astronaut-in-moon-wallpaper-1280x1024.jpg

Deze workshop werd ontwikkeld door Nasa en werkt op verschillende niveaus. Het is een oefening in teambuilding, communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen. 

Hoe ga je als team om met probleemsituaties in extreme omstandigheden wanneer tijd en middelen beperkt zijn? 

Maanlanding oefening powered by Nasa

Ideaal om het probleemoplossend vermogen van uw team te stimuleren

  • Maximum aantal deelnemers: 50 personen
  • Duur: 2 à 3 uur
  • Talen: NL, FR, ENG

Deze workshop werd ontwikkeld door Nasa en werkt op verschillende niveaus. Het is een oefening in teambuilding, communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen. 

Hoe ga je als team om met probleemsituaties in extreme omstandigheden wanneer tijd en middelen beperkt zijn? 


Situatieschets:

Je behoort tot een groep van astronauten en je hebt de opdracht om in contact te komen met het moederschip op de zonverlichte maanoppervlakte. Wegens technische moeilijkheden moest je capsule op 300 km afstand van het moederschip landen. Tijdens de landing is veel van de uitrusting vernietigd. Jullie overleving hangt af van het te voet bereiken van het moederschip. Je mag alleen het allernoodzakelijkste meenemen om deze afstand te kunnen overbruggen.

Opdracht:

Deelnemers ontvangen een lijst van 15 onbeschadigd gebleven voorwerpen. Het is hun taak om voor elk voorwerp na te gaan hoe belangrijk het is dat de bemanning dit op zijn tocht meeneemt en om deze voorwerpen in volgorde van belangrijkheid te plaatsen.  

Als iedereen voor zich een rangorde heeft aangebracht, is het de bedoeling om met de groep een consensus te bereiken en tot 1lijst te komen. Dit betekent dat iedereen moet akkoord gaan met de gezamenlijke rangorde van elk voorwerp. De deelnemers krijgen 20 minuten om samen tot 1 volgorde te komen.

De workshopbegeleider overloopt daarna met de groep het resultaat en vergelijkt dit met de juiste oplossing van de Nasa. Eventueel kunnen ook scores berekend worden voor individuen en het groepsresultaat.

Resultaat

Hieruit blijkt meestal dat het gemiddelde van de individuele scores (som van alle individuele scores gedeeld door het aantal spelers) slechter is dan de gezamenlijke score. Uit dit inzicht leren we dat we in team meer kunnen bereiken dan als individu afzonderlijk.

Bekijk de maanlandingsoefening in actie:

 

Meer info? Contacteer ons