Vervangt e-learning een traditionele live opleiding?

over blended learning, e-learning

eLearning.jpg

E-learning zit duidelijk in de lift bij de Belgische ondernemingen. Volgens een onderzoek aan de Universiteit Gent gebruikt meer dan de helft van de bedrijven in ons land een e-learning platform om hun medewerkers opleiding aan te bieden.

Verwacht wordt dat dit percentage nog zal stijgen tot 60% in het komende jaar.

Dit is niet verwonderlijk gezien de vele voordelen van e-learningAllereerst is er de factor tijd. Online leren kost ongeveer de helft minder tijd van de medewerkers, in vergelijking met het absorberen van dezelfde content in een traditionele groepsopleiding. Dit blijkt uit een studie van Brandon-Hall. Bovendien heeft deze tijdsbesparing geen effect op de kwaliteit van het leren.

Een bijkomend voordeel is dat de bijgeleerde informatie ook beter blijft hangen.

Volgens het Research Institute of America stijgt de retentiegraad (wat onthouden cursisten achteraf) bij online training tot 25%; bij face-to-face training is dat maximaal 10%.

De reden hiervoor is dat deelnemers via e-learning meer controle hebben over het leerproces. Vaak worden modules in hapklare brokken aangeboden, waarbij de cursist zelf de snelheid en volgorde van het leerproces stuurt. Ook is het mogelijk bepaalde modules van de training opnieuw door te nemen. 

Gezien deze sterke resultaten, kan je je terecht de vraag stellen of E-learning een volwaardig alternatief is voor live training.

Blended learning

Nemen we even het voorbeeld van IBM onder de loep. De organisatie stapte over op e-learning en constateerde dat participanten bijna vijf keer zoveel nieuwe inzichten en informatie bijleerden dan met traditionele training.

IBM berekende ook dat elke euro die besteed wordt aan e-learning hen 30 euro meer productiviteit oplevert. 

Maar ze gingen nog een stap verder. De beste resultaten behaalden ze met “blended learning” (de combinatie van e-learning én face-to-face training). Een afwisseling van beide vormen zorgde voor een enorme boost.

Zeker voor soft skills als communicatie, leiderschap, time management, spreken voor een groep… Een combinatie van online leren en live praktijkgerichte oefening in een groepstraining (of personal coaching) blijkt voor soft skills het beste recept.

Voordelen

Wat zijn de belangrijkste voordelen van e-learning?

  • Een besparing in tijd en geld
  • De overdracht van kennis gebeurt uniform: meerdere mensen krijgen op dezelfde manier dezelfde kennis aangereikt.
  • De cursist kan de opleiding volgens eigen planning en op eigen tempo tot zich nemen 
  • E-learning heeft een duidelijk positief effect op het leerrendement.

Meer info: https://www.expertacademy.be/nl/elearning

Bekijk ook deze video: