De 4 succesfactoren van succesvolle netwerkers

over netwerken, networking

netwerken-stappen.jpg

Succes is afhankelijk van wie je bent èn wie je kent. Zonder dat je het misschien beseft, heb je al een ongelooflijk groot netwerk ter beschikking: familie, vrienden, klanten... Daarnaast is het goed om open te staan voor nieuwe ontmoetingen.

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de ‘6 degrees of separation’. We zijn allemaal maar maximum 6 stappen verwijderd van de groten der aarde of van de mensen naar wie we opkijken.

Voor we effectief aan het netwerken gaan, staan we beter even stil bij de basisvoorwaarden. 

Wil je dat je netwerk helpt je plannen realiseren, zijn er vier voorwaarden waarop je inzet:

1. Gunfactor 

2. Vertrouwen 

3. Interactie 

4. Branding


1. GUNFACTOR

Het doel is om van je connecties een netwerk van positieve mensen te maken. Als je zelf positivisme uitstraalt, lukt dat het best. Je moet er immers van uitgaan dat je netwerk je succes gunt en dat de mensen in jouw netwerk je gaan aanbevelen bij anderen.

Gunfactor gaat om een waaier van persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld je authentiek voorkomen of je karakter) die ervoor zorgen dat een ander je sympathiek vindt en je daarom iets gunt.

Het is dus niet: vandaag zal ik jouw rug eens krabben, met in het achterhoofd dat jij nu verplicht bent om dat ook bij mij te doen. Het gaat er eerder om positief in het leven te staan en oprecht mensen vooruit te willen helpen. Sommige mensen zouden dat ‘karma’ noemen: ooit komt het wel je richting uit. Maar de daad zelf moet onvoorwaardelijk en oprecht zijn.

Alles begint bij luisteren. Luisteren naar wat je netwerk vraagt, is belangrijker dan iemand je product of je dienst door de strot rammen omdat jij ervan overtuigd bent dat de persoon in kwestie dat ook nodig heeft.

Stel: jij hebt er sinds kort een baantje bij: je verdeelt schoonheidsproducten. Je kan op dat moment tegen je vriendin alle voordelen van dat nieuwe product beginnen op te sommen, met de bedoeling dat ze het ook effectief gaat kopen. Of: je kan het over een andere boeg gooien. Je kan vragen stellen en actief luisteren en pas daarna met een oplossing komen die het beste is voor je vriendin. En misschien ook voor jou. En indien niet voor jouw persoonlijke business: je hebt je vriendin dan toch maar mooi geholpen en haar iets gegund. Wedden dat je het zo leuk vindt, dat je blijft gunnen?


2. VERTROUWEN

Gunnen heeft ook te maken met vertrouwen. Je netwerk heeft vertrouwen in wie jij bent en wat je kan. Ken je de term ‘de emotionele bankrekening’? De term komt uit het brein van managementfilosoof Stephen Covey. Onze omgang met mensen wordt hierbij vergeleken met een mentale bankrekening. We doen positieve stortingen aan elkaar, maar af en toe leveren we ook kritiek of zijn we al eens onfatsoenlijk. Dat zorgt voor een min-bedrag. Om de ‘balans’ tussen mensen onderling in evenwicht te houden, hopen we niet in het ‘rood’ te gaan.

Wanneer de economie in evenwicht is, creëren we onderling vertrouwen en respect. En zijn we bereid om eens een wederdienst te doen. Belangeloos. In de praktijk betekent dit dat de ontvanger van de kritiek op basis van dit negatieve saldo (lees: gedrag) niet snel warm zal lopen om de ander te helpen of een plezier te doen.

Het creëren van een sfeer van vertrouwen helpt jou dus verder om je netwerk uit te bouwen.


3. INTERACTIE

Op vakantie gaan op een berg om even weg te zijn van de wereld, is fantastisch. Voor even. Maar vergeet niet dat je je netwerk moet onderhouden. Je kan niet op je berg blijven zitten. Interactie met anderen is met andere woorden de basis van netwerken.

Stilstaan is achteruitgaan, je collega’s of concurrenten zijn op dat ogenblik immers misschien wèl aan het werk of hun netwerk aan het onderhouden.

Het is belangrijk om je contacten te blijven aanspreken, hun een mail te sturen of te verrassen met een onverwacht berichtje. Al was het maar op Facebook. Immers, uit het oog is uit het hart. Op die manier blijf je Top of Mind.

Top of Mind is een bekende marketingterm. Hij verwijst meestal naar het percentage mensen dat jouw merk associeert met een bepaald product. Neem bijvoorbeeld het woord ‘cola’: aan welk merk denk jij, als we naar deze drank verwijzen?

Om Top of Mind te zijn zal je geregeld de interactie moeten aangaan met je doelgroep. Herhaling is daarbij van belang. Maar ook diversiteit: een verjaardagskaart, een bericht op LinkedIn. Zelfs af en toe een old school telefoontje kan wonderen doen.

We doen er met andere woorden alles aan om in de bovenste schuif te blijven liggen.


4. BRANDING

Het is belangrijk dat je er uitspringt. Weet je van jezelf wat jou uniek maakt? Misschien is het goed om hier even bij stil te staan. Je netwerk zal je altijd associëren met je kerneigenschappen. De vraag is of je weet wat je kernwoorden zijn? Komt jouw personal branding ook overeen met wat de mensen zien?

Door jezelf als een ’merk’ te beschouwen, kan je van op een afstand naar jezelf kijken. Wanneer je weet wat je wil bereiken, kan je deze kennis toepassen:

  • op jezelf
  • op je ambities 
  • op je strategie

Door onszelf als een merk te beschouwen, gaan we ons onderscheiden van de anderen. We zorgen voor positieve associaties, zodat mensen voor ons zullen kiezen.

  • Bij Eduardo moet we zijn, wanneer we zin hebben in pizza. Eduardo is een magistrale pizzabakker.
  • De vormgeving van onze brochure laten we graag over aan Wendy. Haar lay-out capaciteiten zijn geweldig.

Hoe specifieker ons label is, hoe sneller mensen mee zullen gaan in ons verhaal. Alles staat of valt hierbij met duidelijke communicatie.

Vergis je niet: ook als medewerker in een (grote) organisatie is het goed om een duidelijke brand te hebben. Wil je verder komen, zal je je collega’s en je overste moeten tonen waar jij voor staat. Een duidelijke profilering is belangrijk om een optimaal rendement te halen uit je netwerk.

Haal meer uit je netwerk: workshop Succesvol Netwerken

Meer weten? Download het e-boek 'Succesvol Netwerken'