Body language and nonverbal communication

Did you know that over 90% of the effectiveness of your message is created by body language and non-verbal communication such as body posture, voice, intonation, facial expressions and eye contact? In order to achieve the desired effect and impact with your message it is important to master these non-verbal communication skills.

In this training you will be aware of the impact of your body language. You will learn the interpret the signals of others and you will get the right tools and techniques to develop your own body language so that the impact of your communications actually generates the desired effect.

In deze praktijkgerichte opleiding ontdek je waarom lichaamstaal belangrijk is en hoe je het kunt benutten om je communicatievaardigheden te verbeteren en succesvolle relaties op te bouwen.

Het Belang van Lichaamstaal

Lichaamstaal omvat verschillende aspecten, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, oogcontact, houding en stemintonatie. Het is een natuurlijke en onbewuste manier waarop we onze gedachten, gevoelens en intenties overbrengen. Studies tonen aan dat lichaamstaal een aanzienlijk deel van onze communicatie uitmaakt, vaak meer dan onze woorden alleen. Het begrijpen van de signalen die we uitzenden en die we van anderen ontvangen, kan onze interacties verrijken en ons helpen beter te communiceren.

Effectief Gebruik van Lichaamstaal

  1. Bewustzijn van Je Eigen Lichaamstaal:  Let op je eigen lichaamstaal en hoe het overkomt op anderen. Probeer positieve en open signalen uit te zenden, zoals glimlachen, oogcontact maken en een ontspannen houding aannemen.

  2. Pas Je Lichaamstaal Aan aan de Situatie: Lichaamstaal moet afgestemd zijn op de context en het publiek. In een formele zakelijke setting ben je misschien wat meer beheerst en terughoudend, terwijl je in een informele sociale situatie je meer ontspannen en open kunt opstellen.

  3. Let op Non-Verbale Signalen van Anderen: Let goed op de lichaamstaal van anderen om te begrijpen wat ze echt bedoelen, zelfs als hun woorden iets anders zeggen. Oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding kunnen waardevolle inzichten geven in hun emoties en intenties.

  4. Oefen Empathie: Lichaamstaal gaat hand in hand met empathie. Probeer jezelf in de schoenen van de ander te plaatsen en let op hun non-verbale signalen om hun gevoelens en behoeften beter te begrijpen.

  5. Wees Consistent: Zorg ervoor dat je lichaamstaal in lijn is met je verbale boodschappen. Consistentie creëert vertrouwen en versterkt de impact van je communicatie.

Lichaamstaal is een onmisbaar element van communicatie en heeft een aanzienlijke invloed op onze interacties met anderen. Het begrijpen en effectief gebruiken van lichaamstaal kan helpen om onze relaties te versterken, misverstanden te voorkomen en succesvoller te communiceren, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 

In deze cursus leer je hoe je de kracht van lichaamstaal kunt toepassen om meer impact te hebben met je communicatie.

Related videosWatch training videos