Communiquer de manière assertive

Vous arrive-t-il de vous laisser faire? Vous sentez-vous incertain dans certaines situations? Ou vous arrive-t-il au contraire d'écraser les gens, même si ce n'était pas votre intention? Vous arrive-t-il de regretter votre réaction après un conflit? Avez-vous des difficultés à dire 'non'? La formation 'Communiquer de façon assertive' vous aidera à exprimer clairement votre opinion - aussi dans des situations difficiles.

L'assertivité est la capacité à exprimer ce que vous pensez, ressentez et voulez afin d'arriver le plus près possible de votre objectif tout en respectant autrui. Dans ce cours axé sur la pratique, vous apprendrez en partant d'une attitude assertive comment défendre vos propres intérêts et besoins. 

 

  • Laat u zich wel eens de kaas van uw brood eten?
  • Voelt u zich onzelfzeker in bepaalde situaties?
  • Of walst u soms ongewild over mensen heen?
  • Bedenkt u soms na een conflict “Had ik maar anders gereageerd”?
  • Heeft u moeite met ‘nee’ zeggen?

Voor uzelf opkomen in sociale situaties, uw eigen grenzen stellen op een constructieve manier: het kan voor velen een struikelblok vormen. Interpersoonlijke relaties zijn vaak complex, en assertief zijn is daarom niet altijd even vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het wel een van de meest waardevolle sociale vaardigheden waarover men kan beschikken. Gelukkig kan assertiviteit worden aangeleerd. In dit artikel leggen we uit wat assertiviteit nu precies inhoudt en hoe deze niet altijd even evidente vaardigheid kan worden aangeleerd via assertiviteitstraining.

Wat is assertiviteit en waarom is het belangrijk? 

Assertiviteit: het is een moeilijk aspect voor velen, maar wat houdt het concept nu precies in? Kort gesteld betekent assertiviteit dat iemand diens eigen grenzen kan aangeven, op een positieve manier, zonder daarbij anderen te kwetsen. Klik hier om meer te leren over assertiviteit! Assertieve mensen kunnen dus opkomen voor hun mening, zonder daarbij de gevoelens en standpunten van andere mensen te invalideren. Het gaat dus om het vinden van een goede balans tussen sub-assertiviteit, waarbij mensen te weinig voor zichzelf opkomen en agressiviteit, waar de slinger dan weer te veel naar de andere kant zwaait. 

Assertief kunnen zijn is een belangrijke vaardigheid voor in persoonlijke én professionele situaties. Assertiviteit is primordiaal voor een goede communicatie. Conflicten - grote en kleine - zijn heel normaal.

Assertieve mensen kunnen in deze situaties:

  • goed hun grenzen stellen en aangeven waar ze al dan niet akkoord mee gaan.
  • initiatief nemen om de zaken aan te kaarten en gaan in constructieve dialoog met de ander.

Zowel op de werkvloer als in sociale situaties is dit een vaardigheid die zeer waardevol is. In conflictsituaties worden misverstanden vermeden en kan naar een oplossing toe worden gewerkt. Er wordt opgebouwd in plaats van afgebroken. 

Assertiever zijn getuigt van gezond zelfrespect: u bent zich bewust van het feit dat u recht hebt op een eigen mening, op eigen behoeften en u cijfert zichzelf niet zomaar weg. Tegelijkertijd heeft u oog voor de ander: sociale relaties zijn immers altijd geven en nemen. Assertieve mensen stralen zelfvertrouwen uit en kunnen opkomen voor zichzelf, zonder op een agressieve of arrogante manier de gevoelens van anderen te miskennen. Dit is aangenaam voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen in diens buurt. 

Een assertieve houding kan worden aangeleerd

Assertiviteit is niet altijd simpel, maar dat wil niet zeggen dat het geen eigenschap is waar aan kan worden gewerkt. Assertiever worden kunt u namelijk leren, via assertiviteitstraining. Bij een opleiding assertiviteitstraining leren cursisten via theorie en praktijkgerichte oefeningen aan hoe ze assertiever kunnen denken, handelen en communiceren. Ze kunnen in het echt of via een online studentenplatform plaatsvinden. 

Op deze manier wordt aangeleerd op een constructieve manier met anderen om te gaan, in situaties die niet altijd evident zijn. In assertiviteitstraining wordt gewerkt aan het eigen zelfbeeld en kijkt u als cursist in de eerste plaats naar uw eigen gedragspatronen. Op deze manier krijgt u inzicht in uw eigen zwaktes en sterktes. Dankzij de assertiviteitstraining krijgt u de kans te werken aan eigenschappen die voor u, uw sociale én uw professionele omgeving een enorme meerwaarde zullen bieden, op een duurzame manier.

De meerwaarde van een assertiviteitstraining bij Expert Academy 

Expert Academy biedt interactieve assertiviteitstrainingen aan, waarvoor geen voorkennis nodig is. U leert tijdens de opleiding op een andere manier omgaan met uzelf en andere cursisten in gesimuleerde situaties, gericht op de praktijk, die u samen met de andere cursisten zult ‘ontleden’. U krijgt concrete tools, tips & tricks aangereikt die u de nodige begeleiding verschaffen om op een gepaste manier te handelen en zaken te verwoorden. Zaken die u in deze cursus aanleert, komen dus handig van pas op de werkvloer en in sociale relaties. 

Dankzij deze praktijkgerichte assertiviteitstraining 

  • Weet u het nodige zelfvertrouwen te ontwikkelen, om op een zelfbewustere manier om te gaan met collega's, klanten en leidinggevenden.
  • U leert assertiever te zijn en op een positieve manier over te komen
  • U slaagt erin duidelijk uw mening te geven en moeilijke situaties de baas te zijn. 

Tijdens deze workshop krijgt u interactieve oefensessies, reflectiemomenten, input van de andere deelnemers en het gratis handboek “Communicatievaardigheden Assertief en overtuigend communiceren”. U kan ook dit handboek kopen zonder de training te volgen. 

Ook de assertiviteitstraining “Opkomen voor jezelf” zou u kunnen interesseren. Leer om op een positieve en respectvolle manier voor uzelf op te komen. Hierbij reiken we technieken aan om grenzen te leren stellen. 

Expert Academy, onze onderwijsinstelling voldoet aan strenge kwaliteitsvereisten en is een belangrijke opleidingsverstrekker van diverse coaching- en trainingprogramma’s. We bieden professionele opleidingen aan in verschillende vakgebieden, met een focus op communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij werken we samen met gerenommeerde trainers. Onze cursisten worden bijgestaan door experten en professionele docenten van de bovenste plank die specifiek opgeleid zijn in de niche van hun vakgebied. Bovendien zijn we al ruim vijftien jaar een vooraanstaande speler in het veld, en beschikken we daarom over heel wat relevante kennis en ervaring. 

Geïnteresseerd in een opleiding? Neem een kijkje op onze website of neem gerust contact op en krijg snel antwoord op al uw vragen!

Vidéos liéesNos formations en images