Managers inspireren door redenaarstalent

over Presentatietechnieken

Veranderen en verbeteren behoren tot de kernopdrachten van elke leidinggevende. De medewerkers meekrijgen is andere koek.

Veranderen en verbeteren behoren tot de kernopdrachten van elke leidinggevende. De medewerkers meekrijgen is andere koek. Veel leiders hopen ooit een redevoering te kunnen afleveren met een hoog Ihave a dream-gehalte, zoals Martin Luther King, of een Je vous ai compris-boodschap zoals generaal De Gaulle. Het kost de meesten door de bank genomen heel veel moeite om een boodschap perfect te laten overkomen. Hun werkelijke droom is niet alleen om mensen van gedrag te doen veranderen, maar ze ook te laten wíllen van gedrag veranderen, het liefst nog met enthousiasme en passie. Het verschil tussen iets gedaan krijgen en mensen van iets overtuigen, is groot. 

Managers zijn veelal rationeel ingesteld en gaan ervan uit dat je mensen overtuigt door hen duidelijk te confronteren met een probleemstelling of een aantrekkelijk doel, met een diagnose, met een reeks actiemogelijkheden en met de uiteindelijke beste keuze die men gemaakt heeft. Dat werkt niet echt. Medewerkers hebben hun eigen perceptie, ingebakken denkbeelden, belangen en verborgen agenda's. Tegenstrijdige informatie en doelstellingen scheppen weerstand. In het beste geval leggen ze zich neer bij de standpunten en beslissingen van de leiding, om de lieve vrede of om zichzelf te beschermen. Enthousiasme valt daarbij weinig of niet te bespeuren.

Meer info Een goede manager