Oorzakelijk verband tussen personeelsbeleid en bedrijfsresultaten

over HR-management

Succesvollen en winstgevende bedrijven hebben een laag personeelsverloop. Of hoe investeren in HR een positieve invloed heeft op de resultaten.

De 10% meest winstgevende bedrijven ter wereld hebben een personeelsverloop van rond de 8%. Bij de 30% minst perforemante bedrijven stijgt dat percentage tot ongeveer 16% of het dubbele.

Volgens Joe Griesedeck, de wereldwijde nummer 2 van het headhuntersbureau Korn/Ferry, bewijzen deze cijfers wel degelijk het oorzakelijk verband tussen personeelsbeleid en bedrijfsresultaten. 'CEO's geven steeds meer toe dat investeren in talent meetbare resultaten oplevert en dus een onderdeel uitmaakt van de strategie van het bedrijf.

Volgens Jack Welch, de voormalige CEO van GE is de rapportering van de HR-manager aan de CEO, even belangrijk als die van de CFO.' Griesedeck sprak eerder deze maand een publiek van topmanagers toe tijdens de tweede editie van het jaarlijkse Top Management Event.

'Uit onderzoek blijkt dat de best presterende bedrijven ook veel investeren in talen management. De kosten van een gebrek aan retentiemanagemnet duiken dus snel op,' aldus Griesedeck.