Crisiscommunicatie: gouden tips

over crisiscommunicatie

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de bedrijven geen crisisplan kan voorleggen. Dit is onthutsend en zelfs verontrustend. Want elke organisatie, persoon of instantie kan te allen tijde met een crisis geconfronteerd worden. 

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de bedrijven geen crisisplan kan voorleggen. Dit is onthutsend en zelfs verontrustend. Want elke organisatie, persoon of instantie kan te allen tijde met een crisis geconfronteerd worden. Crisismanagement en crisiscommunicatie zijn daarbij twee belangrijke elementen. Je kan geen crisis managen zonder communicatie, en er is geen crisiscommunicatie mogelijk zonder aan crisismanagement te doen.

Snel ingrijpen
In elke crisissituatie, in welk domein ook, geldt: Hoe sneller men ingrijpt, hoe groter de kans op een goede afloop. Brandwonden? “Eerst water, al de rest komt later”. De eerste 24 uur zijn cruciaal...
Bij bedrijfscrisissen of aanverwanten heeft u vaak niet eens 24 uur. Grijpt u later in, dan wordt het controleren exponentieel moeilijker...

Is het wel een crisis?
Dit lijkt een gekke vraag, maar vergis u niet: lang niet elke situatie die op het eerste gezicht een crisis lijkt, is dat ook daadwerkelijk! En een bedreigende situatie zal niet altijd per definitie uitgroeien tot een crisis.

Communicatie is belangrijk
Crisiscommunicatie is alleen succesvol als deze wordt ingebed in de totale communicatiestrategie van een geloofwaardige onderneming.
Niets is zo nefast als een bedrijf dat zijn eigen public relations slecht verzorgt.
De media hebben dan ook alleen maar interesse voor het bedrijf als er iets mis gaat. ‘Be good and tell it’ is een vuistregel van de communicatie. Het komt er dus in de eerste plaats op aan kwaliteit te bieden, goed te zijn, transparante systemen te hebben. Dat moet ook permanent worden gecommuniceerd. Alleen zo creëert men geloofwaardigheid en die geloofwaardigheid is de basis van crisiscommunicatie.
Al te vaak denkt men pas aan communicatie als er een crisis uitbreekt. Dan is het echter te laat en ontstaat een soort paniekvoetbal dat het gebrek aan geloofwaardigheid versterkt.
Crisiscommunicatie is alleen maar zinvol en heeft slechts kans op succes als ze is ingebed in een permanente en open communicatiestrategie.

Eerlijk duurt het langst
Crisiscommunicatie is geen gemakkelijke opdracht, want het veld waarin deze communicatie zich moet waarmaken wordt steeds moeilijker te bewerken. De concurrentieslag tussen de media neemt voortdurend toe en wordt vooral gevoerd op het vlak van de sensatie, uiteraard omdat de consument dat wenst. Een krant –of tabloïd– wil de lezer niet in de eerste plaats informeren, maar vooral boeien en amuseren. En dat geldt nog meer voor televisie. Met crisiscommunicatie spelen bedrijven dus op een zeer moeilijk veld. 
Hoewel veel journalisten het motto 'goed nieuws, is geen nieuws' in het vaandel dragen, is het verstandig open en eerlijk te zijn tegen de pers.
Niets is zo fnuikend als het idee geven dat er iets te verbergen valt. Eén van de belangrijkste vuistregels op het vlak van de communicatie, is een zeer oud spreekwoord: ‘Eerlijk duurt het langst!’


Lies Martens over het belang van crisiscommunicatie: