Deze 3 financiële begrippen moet elke manager kennen.

over finance, financieel management

finance.jpg

Alle belangrijke beslissingen in een organisatie worden financieel onderbouwd, vandaar dat een  basiskennis van financieel management een echte must is voor elke professional. Meer en meer wordt van managers verwacht dat ze kunnen meepraten over financiële begrippen en inzicht hebben in de belangrijkste financiële ratio’s.

Met deze 3 fundamentele begrippen kom je al een heel eind.

 

1. EBITDA

Wat?

Deze afkorting staat voor Earnings Before Taxes, Interest, Depreciation and Amortization. Dit betekent dus het bedrijfsresultaat voor aftrek van belastingen, rente en afschrijvingen. Deze ratio  wordt ook wel de operationele cashflow genoemd.

Waarom ?
EBITDA toont de winst uit de operationele activiteiten van een onderneming zonder rekening te houden met het financiële kosten en opbrengsten en afschrijvingen. . EBITDA meet dus eigenlijk de puur operationele prestaties of  de performantie van een bedrijf.
 

2. ROE

Wat?

Afkorting voor Return on Equity of Rendement op Eigen Vermogen. Het rendement op eigen vermogen wordt bekomen door de nettowinst te delen door de eigen middelen.

Waarom?
Het Rendement op het Eigen Vermogen is een maatstaf om na te gaan hoe efficiënt een bedrijf de beschikbare middelen inzet. Hoe hoger de ratio, hoe beter. Stel dat een onderneming een ROE van 12% heeft, dan betekent dit dat het bedrijf 12 euro nettowinst realiseert voor elke 100 euro eigen vermogen.

 

3. Liquiditeitsratio

Wat ?
Deze ratio bieden inzicht in de liquiditeit van een bedrijf of de capaciteit om op korte termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dus of je bijvoorbeeld je kortlopende schulden kunt betalen zonder daarvoor een lening of andere nieuwe financiële bron te gebruiken.
 
Waarom?

Liquiditeit is een belangrijk criterium om de gezondheid en financiële toestand van een bedrijf te bepalen. Een bedrijf met een slechte liquiditeitsratio dreigt vroeg of laat in de problemen te komen. Een onderneming is liquide wanneer ze in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, zoals openstaande rekeningen, belastingen en rente over kortlopende leningen.

 
Hou er wel rekening mee dat deze ratio’s een momentopname zijn en dat je de volledige financiële situatie van een project of organisatie niet kunt beoordelen aan de hand van louter deze begrippen.

 

Meer weten over financieel management voor niet-specialisten?
https://www.expertacademy.be/nl/finance