Schriftelijke verslaggeving

Synthetiseren en begrijpbaar maken op papier: ziehier de basisregels van een opleiding rond ‘Schriftelijke Verslaggeving’. Alles begint met feiten en cijfers. In deze workshop leert u een situatie helder voor te stellen voor uw collega’s, oversten of klanten. 

Een verslag van een vergadering, het beschrijven van een situatie op e-mail, het verwerken van cijfers in volzinnen… Tijdens deze opleiding notuleren en schriftelijk communiceren leert u zich in uw zakelijke communicatie duidelijk en helder uitdrukken. Na afloop schrijft u niet alleen sneller, u formuleert uw zinnen ook vlotter.

Deze opleiding is praktijkgericht. Tijdens de sessie komen échte cases aan bod en we vertrekken het liefst van bestaande rapporten en verslagen. We bekijken hoe we op een optimale manier een verslag kunnen maken. Hierbij scherpt u zowel uw schrijftechnische als synthetische vaardigheden aan.

ReferentiesWat onze klanten denken van deze opleiding