Interne communicatie

Interne communicatie

Interne communicatie speelt een bepalende rol in het succes van een organisatie, hoe groot of hoe klein die ook is. Een goed doordachte interne communicatie zorgt voor een gesmeerde organisatie met tevreden medewerkers, een efficiëntere samenwerking tussen afdelingen en een betere doorstroming van kennis.

Maar hoe begint u eraan? Kiest u best voor mededelingen ad valvas of voor een personeelsblad? Rekent u eerder op persoonlijke communicatie via teamleaders of afdelingshoofden? Of zet u alle middelen in op digitale communicatie via het intranet?

In deze praktijkgerichte opleiding belichten we interne communicatie vanuit verschillende invalshoeken: van een theoretische onderbouwing tot succesfactoren voor een intern communicatiebeleid. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden krijgt u een handleiding om zelf een succesvol intern communicatieplan op te stellen. Of hoe een goede interne communicatie leidt tot gemotiveerde en betrokken werknemers.

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is bedoeld voor communicatieverantwoordelijken, marketing managers, communicatieprofessionals, HR-managers en alle medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen of de implementatie van interne communicatieplannen.

Programma

Het accent van deze cursus "Interne Communicatie" ligt op de toepasbaarheid in de eigen praktijksituatie. Oefeningen, feedback en reflectie in de groep en met de docent helpen u inzicht te krijgen in wat de toegevoegde waarde is van interne communicatie in uw organisatie en hoe u dit bewerkstelligt.

Volgende topics komen aan bod:

  • Interne communicatie als hefboom voor motivatie en creativiteit
  • Analyse van de organisatiestructuur, - stijl en -cultuur
  • Interne communicatie bij kleine bedrijven/teams vs grote bedrijven/diverse teams
  • Informatiebehoeften detecteren en informatiestromen kanaliseren
  • Interne doelgroepen: de "rat" en de "bever"
  • De interne communicatie matrix als planningstool
  • Aan de slag met het interne communicatieplan
  • Intranet versus web 2.0 en social media (Facebook, Linkedin, ...)
  • Interne communicatie bij veranderingsprocessen: externe invloeden, weerstand, story telling...

Resultaten

Dankzij deze opleiding begrijpt u beter de werking van een vlotte interne communicatie en bent u in staat om een strategisch onderbouwd en motiverend intern communicatieplan op te stellen en uit te voeren.

Deze opleiding is beschikbaar als:

Personal coaching

De perfecte oplossing voor wie een intensieve en praktijkgerichte training op maat wenst.

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Compacte Workshop

Een korte, krachtige en intense vorm van training van een halve dag, een avondsessie of een moment naar keuze.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat