Feedback geven en ontvangen

Feedback is onmisbaar als u met anderen samenwerkt. We sturen elkaars gedrag bij door feedback te geven en te ontvangen. Vaak wordt feedback echter als onprettig of als een vorm van kritiek ervaren, terwijl het net heel positief en opbouwend kan zijn. Hoe geeft u op een juiste manier constructieve feedback? En hoe gaat u best om met het ontvangen van feedback?

 Herkent u de volgende situaties?

 • U wilt feedback geven maar vreest dat dit als kritiek overkomt.
 • U geeft uw mening en merkt achteraf dat uw gesprekspartner daardoor is gekwetst, terwijl u enkel wou helpen.
 • Iemand moet bijgestuurd worden, maar staat niet open voor feedback
 • U ergert zich al weken aan het gedrag van een collega, maar weet niet hoe dit aan hem of haar duidelijk te maken.
 • Iemand uit het team presteert ondermaats, hoe brengt u dit het best ter sprake?
 • U bemerkt dat u te veel aandacht moet besteden aan medewerkers die minder functioneren, waardoor u vergeet om af en toe positieve feedback te geven aan zij die wel goed functioneren
 • Er is geen feedback cultuur in de organisatie, waardoor het soms moeilijk is anderen efficiënt aan te sturen. Hoe kan u een productieve feedback cultuur in uw bedrijf implementeren?

In deze cursus krijgt u inzicht hoe feedback precies werkt. U leert zowel constructieve als corrigerende feedback te geven en te ontvangen op het juiste moment en op een stimulerende manier. Na deze opleiding zal u er in slagen om feedback te gebruiken als krachtige tool om personen aan te sturen en te motiveren in een professionele omgeving.

Het belang van feedback geven

Feedback geven is niet alleen van belang voor de ontvanger, maar ook voor de gever. Het helpt bij het opbouwen van een cultuur van open communicatie en wederzijds respect. Constructieve feedback kan bijdragen aan het verbeteren van prestaties, het aanpakken van tekortkomingen en het versterken van sterke punten. Het stellen van duidelijke verwachtingen en het delen van eerlijke feedback bevordert een omgeving waarin groei en ontwikkeling worden gestimuleerd.

Het vermogen om constructieve feedback te geven is niet aangeboren, maar eerder een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en verfijnen. In de cursus "Feedback geven en ontvangen" gaan we dieper in op de verschillende soorten feedback, de regels die eraan verbonden zijn, en het belang van constructieve feedback.

Wat wordt bedoeld met feedback geven?

Feedback geven is het proces van het delen van observaties, meningen, of suggesties om de prestaties of het gedrag van een ander persoon te evalueren of te verbeteren. Het doel is om een constructieve dialoog te creëren die leidt tot groei en ontwikkeling.

Wanneer kan feedback geven moeitlijk zijn?

Het kan lastig zijn om feedback te geven op het werk in verschillende situaties. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Kritiek op een leidinggevende: Het kan moeilijk zijn voor werknemers om eerlijke feedback te geven aan hun leidinggevenden, vooral als het gaat om het gedrag of de beslissingen van de leidinggevende. Werknemers vrezen vaak repercussies of negatieve gevolgen voor hun carrière.

 2. Collega's met een gevoelige aard: Sommige collega's kunnen emotioneel gevoelig zijn en slecht omgaan met kritiek. Het geven van feedback aan hen kan lastig zijn, omdat men bang is om de relatie te schaden of de collega te kwetsen.

 3. Teambeslissingen: Wanneer een team collectieve beslissingen moet nemen en er onenigheid is, kan het moeilijk zijn om feedback te geven zonder de teamharmonie te verstoren. Teamleden aarzelen vaak om openlijk hun zorgen te uiten uit angst voor conflicten.

Het geven van feedback in deze situaties vereist zorgvuldige overweging en tact om de boodschap effectief over te brengen zonder de werkrelaties te schaden.

Drie soorten feedback:

 1. Waarderende Feedback: Dit type feedback benadrukt de positieve aspecten van iemands prestaties of gedrag. Het wordt vaak gebruikt om te bevestigen wat goed gaat en aan te moedigen om op die manier verder te gaan.

 2. Verbeteringsgerichte Feedback: Hier richt de feedback zich op specifieke gebieden waarop verbetering nodig is. Het doel is om tekortkomingen te identificeren en suggesties te doen voor groei.

 3. Evaluatieve Feedback: Deze feedback biedt een algemene beoordeling van iemands prestaties, vaak in de vorm van cijfers of scores. Het wordt veelal gebruikt in formele beoordelingsprocessen.

Vijf feedback regels:

Als je er voor zorgt dat feedback aan onderstaande regels voldoet, is de kans veel groter dat je ook het gewenste doel of resultaat bereikt.

 1. Specifiek: Zorg ervoor dat de feedback concreet en specifiek is, gericht op observaties en gedrag.

 2. Tijdig: Geef feedback op het juiste moment, niet te laat, zodat het relevant is.

 3. Constructief: Focus op groei en verbetering, vermijd negatieve kritiek.

 4. Helder en Begrijpelijk: Maak de boodschap duidelijk en begrijpelijk voor de ontvanger.

 5. Toestemming: Geef feedback als deze wordt gevraagd, gewenst is of wanneer je toestemming hebt om feedback te geven.

Verschil tussen constructieve feedback en kritiek

Constructieve feedback is gericht op het ondersteunen van groei en ontwikkeling. Het benadrukt specifieke punten ter verbetering en biedt suggesties om deze te bereiken. Kritiek is vaak negatief van aard, zonder een focus op verbetering. Het kan destructief zijn en leiden tot defensieve reacties.

Waarom is constructieve feedback belangrijk?

Constructieve feedback is cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en voor het succes van de organisatie als geheel. Het stelt individuen in staat om inzicht te krijgen in hun prestaties, hun sterke punten te benutten en werkpunten aan te pakken. Wanneer deze feedback gegeven wordt met een oprechte bedoeling tot verbetering, kan dit leiden tot substantiële groei en verhoogde betrokkenheid van het personeel.

Daarnaast is het geven van constructieve feedback fundamenteel voor het opbouwen van een transparante en vertrouwensvolle werkomgeving. Het moedigt een dialoog aan waar medewerkers zich veilig voelen om ideeën en zorgen te uiten, wat bijdraagt aan de innovatie en adaptabiliteit van de onderneming. De kunst ligt in het balanceren van kritiek met aanmoediging, waardoor een sfeer ontstaat waar ontwikkeling wordt gezien als een positieve en constante onderneming.

Constructieve feedback biedt veel voordelen:

 • Het bevordert groei en ontwikkeling.
 • Het verbetert de communicatie en samenwerking.
 • Het versterkt relaties.
 • Het verhoogt de motivatie en betrokkenheid.
 • Het stimuleert een open en assertieve communicatie
 • Het helpt problemen op te lossen en prestaties te verbeteren.

Hoe geef je constructieve feedback?

 1. Bereid je voor: Denk na over wat je wilt zeggen en welke specifieke punten je wilt benadrukken.

 2. Kies het juiste moment en de juiste plaats: Zoek een geschikte gelegenheid en zorg voor privacy indien nodig.

 3. Gebruik de "IK"-vorm: Formuleer je feedback vanuit je eigen perspectief, bijvoorbeeld "Ik merkte dat..."

 4. Wees concreet en specifiek: Geef voorbeelden en benoem gedrag dat je hebt waargenomen.

 5. Bied suggesties voor verbetering: Help de ontvanger om te begrijpen hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren.

 6. Luister actief: Sta open voor de reactie van de ontvanger en toon begrip voor hun perspectief.

 7. Houd het positief: Focus op groei en ontwikkeling, vermijd negatieve kritiek.

Het geven van constructieve feedback is een waardevolle vaardigheid die relaties kan versterken en groei kan bevorderen. Door feedback op een respectvolle en constructieve manier te benaderen, kunnen we allemaal bijdragen aan een positievere en productievere omgeving, zowel op het werk als in ons persoonlijke leven.

Nog enkele feedback tips

 1. Wees Specifiek en Gericht: Formuleer je feedback op een duidelijke en specifieke manier. Benoem de situatie, het gedrag of de prestatie die je wilt bespreken en geef concrete voorbeelden om je punten te illustreren.

 2. Focus op Gedrag, Niet op Persoon: Richt je feedback op het gedrag van de persoon, niet op de persoon zelf. Vermijd het maken van persoonlijke aanvallen en blijf bij feitelijke observaties.

 3. Geef Regelmatig Feedback: Wacht niet alleen op formele evaluatiemomenten om feedback te geven. Regelmatige, opbouwende feedback stelt mensen in staat om direct bij te sturen en hun prestaties te verbeteren.

 4. Luister Actief: Geef niet alleen feedback, maar luister ook naar de reactie van de ontvanger. Stel vragen om te begrijpen hoe ze de feedback interpreteren en hoe ze zich erbij voelen.

Effectief feedback geven is een waardevolle vaardigheid die constructieve communicatie bevordert en bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Door gebruik te maken van specifieke feedbacktechnieken en een positieve benadering, kun je anderen helpen hun potentieel te bereiken en hun prestaties te verbeteren. 

Van feedback naar dialoog

Feedback geven is geen eenrichtingscommunicatie, maar het startpunt van een dialoog. Het doel is om een open uitwisseling van ideeën en gevoelens te bevorderen waar beide partijen van leren.

Om deze interactie succesvol te laten verlopen, is het essentieel dat de ontvanger van de feedback zich gehoord en begrepen voelt. Dit houdt in dat ruimte gecreëerd wordt voor diens reactie en perspectief op de situatie.

Bij de transformatie van feedback naar dialoog speelt actief luisteren een sleutelrol. Reageer niet alleen met adviezen of oplossingen, maar stel open vragen die de ander aanmoedigen om te reflecteren en inzichten te delen.

Hierbij is het aangewezen om de feedback zo te formuleren dat deze geen defensieve reactie uitlokt. Gebruik 'ik-boodschappen' en spreek vanuit je eigen perspectief om de focus te leggen op de impact van bepaald gedrag.

Een succesvolle dialoog leidt vaak tot wederzijds begrip en werkbare afspraken. Het verankeringsproces van deze afspraken is wezenlijk bij het stimuleren van professionele groei en samenwerking.

Cursus feedback geven en ontvangen

In deze cursus krijgt je direct toepasbare technieken en tips aangereikt om efficiënt en constructief feedback te geven én te ontvangen.

ReferentiesWat onze klanten denken van deze opleiding

Gerelateerde video'sOnze opleidingen in beeld