Change Management

Change Management

Eén van de grootste uitdagingen van een organisatie is het effectief leiden van werknemers, teams, managers en structuren doorheen een veranderingsproces. Verandering roept vaak weerstand op. Hoe gaat u daarmee om? Ziet u een verandering als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd?


De opleiding Change Management geeft u inzicht en reikt concrete middelen aan om met zelfvertrouwen nieuwe situaties tegemoet te treden en uit verandering nieuwe kansen te scheppen, zowel thuis als op het werk.

Doelgroep

De cursus "Change Management" richt zich zowel tot leidinggevenden (managers en directeurs), als tot de werknemers, die betrokken worden in een veranderingsproces. Deze training is uitermate zinvol voor iedereen die op een flexibele en constructieve manier met veranderingsprocessen wil omgaan, nu en in de toekomst.

Programma

In deze praktijkgerichte training leren we hoe we op een positieve manier kunnen omgaan met verandering.

Volgende topics komen aan bod:

  • "Being the leader and master of change": planning van verandering van begin tot einde
  • 4 benaderingen van verandering: vertellen - dwingen - participeren - integreren
  • Het veranderingsproces van Kurt Lewin: ontdooiing - verandering - invriezing
  • De 3 niveaus van verandering: structuur - technologie - mensen
  • Concrete technieken om weerstand tegen verandering op te vangen en te verminderen
  • Creëren van een positieve instelling en communicatie
  • Model van de logische niveaus: de impact van overtuigingen (beperkende en stimulerende, individuele en collectieve)

Aanpak

De training "Change Management" is zeer praktijkgericht en vertrekt vanuit concrete case studies aangevuld met rollenstpellen en oefeningen. U stapt buiten met een concreet actieplan. De zelfbeoordelingstest is een ware eyeopener.

Resultaten

Deze training geeft u inzicht in technieken en voorwaarden om succesvol aan change management te doen, zowel op bedrijfseconomisch, als menselijk niveau. Het biedt een kader om veranderingsprocessen te aanvaarden en succesvol te implementeren.

Referenties

"Deze zeer inspirerende workshop leerde me hoe positief te communiceren in tijden van verandering en ook hoe communiceren met verschillende profielen binnen een team. We hebben het maximum gehad op de korte tijdspanne, dus kon het niet beter.”

Kim Coenen
(De Lijn) 

 Deze opleiding is beschikbaar als:

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Compacte Workshop

Een korte, krachtige en intense vorm van training van een halve dag, een avondsessie of een moment naar keuze.

Personal coaching

De perfecte oplossing voor wie een intensieve en praktijkgerichte training op maat wenst.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat