Interculturele communicatie en management

Interculturele communicatie en management

Omgaan met verschillende culturen en nationaliteiten is een van de grootste uitdagingen voor internationale bedrijven. Managers dienen effectief te communiceren met  collega's, leveranciers en klanten uit verschillende culturen. Ook krijgen bedrijven steeds meer te maken met teams samengesteld uit verschillende nationaliteiten, achtergronden en culturen. Dit leidt vaak tot spanning, misverstanden en conflicten. Het ontwikkelen van interculturele managementvaardigheden is daarom een belangrijke competentie en een vereiste voor elke succesvolle manager in een internationale omgeving.


Deze Interculturele Communicatie en Management training biedt managers de tools en inzichten om de complexe interculturele werksituatie effectief te managen en biedt strategieën om productief om te gaan met culturele verschillen en zo de efficiëntie van internationale teams te vergroten.

Doelgroep

Deze Intercultureel Management Training is bedoeld voor managers, in de Benelux of in het buitenland, die geconfronteerd worden met culturele verschillen in hun professionele omgeving.

Meer specifiek is deze opleiding geschikt voor:

 • Managers die opereren in internationale teams met medewerkers van verschillende culturele achtergronden
 • Managers die geregeld naar het buitenland reizen
 • Managers die verantwoordelijk zijn voor strategische buitenlandse activiteiten
 • Managers en medewerkers die moeilijkheden ervaren bij het werken in een interculturele context

Programma

Deze Interculturele Communicatie en Management training omvat de volgende onderwerpen:

• Cultuur en haar impact op intercultureel management

• Interculturele waarden en attitudes en hun impact op multiculturele teams: tijd, ruimte, groepsdynamiek, gezag, taken, relaties

• Interculturele communicatiestijlen

• Interculturele managementstijlen en vaardigheden

• Samenwerken in een interculturele context: strategieën de ervaring en kunde van teams te optimaliseren

Het ontwikkelen van intercultureel bewustzijn in uw team

• Strategieën om misverstanden, conflicten en taalkwesties te overwinnen

• Tips en strategieën voor het werken in een interculturele context

Aanpak

Deze training Intercultureel Management brengt een evenwicht tussen gestructureerde input en bespreking van case studies en scenario's die relevant zijn voor uw eigen specifieke context. De workshops zijn interactief en omvatten rollenspelen en simulaties, zodat de deelnemers culturele verschillen 'ervaren' en 'begrijpen', effectief kunnen omgaan met verschillende culturele dimensies en de aangeleerde vaardigheden meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Resultaten

Deze praktijkgerichte training zal u helpen om de nodige interculturele management vaardigheden te ontwikkelen door:

 • Een aangepaste analyse in kaart te brengen van het intercultureel profiel van uw team en van uzelf
 • Een uitgebreid overzicht te bieden van de interculturele problemen waarmee  internationale teams geconfronteerd worden
 • Het optimaliseren van teams bestaande uit werknemers van verschillende culturen en achtergronden.
 • Strategieën aan te brengen om interculturele verschillen effectief te te beheren en te managen

 Deze Interculturele Management training biedt u de inzichten en tools om:

 • Internationale markten beter te ontwikkelen
 • Effectiever te werken met multi-culturele teams
 • Beter te communiceren met klanten in verschillende delen van de wereld
 • Bedrijven, organisaties, teams en medewerkers te begeleiden bij fusies of integraties
 • Interculturele conflicten, misverstanden en problemen op te lossen en te vermijden
 • Internationale strategieën te ontwikkelen
 • Uw globaal leiderschap te versterken

 

 

Referenties

"In this training I hoped to receive tips and tricks on how to avoid misunderstandings between people from different nationalities and backgrounds, especially between Dutch and Belgium co-workers. I have learned that behaviour can be a cultural reaction but also that the individual attitude can play an important role. Being able to understand, flexibility and not judging the expected feedback from colleagues are the major learning points."

Christophe Nadaud
BOSCH P&O

 

"I myself and our Customer Programme Team at Snecma Services Brussels were delighted with Jerko's intercultural communication training. The course was interactive and creative. It surpassed the simple do's and don'ts and offered an in depth insight into what communication all together is about. I am confident we'll be a better service provider after having enjoyed this training session."

Wim Collaer
Accounts Director at Snecma Services Brussels 

 

Deze opleiding is beschikbaar als:

Personal coaching

De perfecte oplossing voor wie een intensieve en praktijkgerichte training op maat wenst.

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Compacte Workshop

Een korte, krachtige en intense vorm van training van een halve dag, een avondsessie of een moment naar keuze.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat