5 waarheden over lichaamstaal

over lichaamstaal

stilte.jpg

Lichaamstaal zegt meer dan woorden. Onderzoek toont aan dat non-verbale communicatie een belangrijke rol speelt bij het maken van een eerste indruk.

Niet enkel wat je zegt is belangrijk maar vooral ook hoe je het zegt. Een positieve, sterke lichaamstaal kan daarbij het verschil maken. 

1. Lichaamstaal wordt meer gebruikt dan gesproken taal

We praten niet de hele dag, maar zodra we samen zijn met anderen geven we voortdurend boodschappen door middel van onze manier van doen. Als we aan het woord zijn ondersteunen we ons verhaal met lichaamstaal. Als we luisteren, geven we middels non-verbale feedback te kennen dat we de ander begrijpen en steunen. Door te glimlachen en te knikken laten we onze waardering blijken. Als we zwijgzaam samenzijn, vertelt onze houding of we vermoeid zijn. Ons oogcontact toont de mate van belangstelling. En zonder ook maar enig woord uit te spreken geeft onze mimiek een afspiegeling van onze emoties. Uit onderzoekt blijkt dat bij het overbrengen van sympathie 55 procent wordt gecommuniceerd door middel van lichaamstaal. Voor 38 procent wordt dit met de klank van de stem overgedragen en slechts 7 procent met woorden. Deze percentages veranderen steeds afhankelijk van de situatie. En hoewel de precieze verdeling lastig te meten is, maakt het wel duidelijk dat lichaamstaal een groot deel van onze communicatie vormt.

2. Lichaamstaal wordt eerder geloofd dan woorden
De meeste mensen hebben het idee dat er over woorden vooraf nagedacht kan worden, terwijl lichaamstaal spontaan is. Als de woorden en de lichaamstaal elkaar tegenspreken, wordt de non-verbale boodschap eerder geloofd dan de verbale. Als iemand met stemverheffing en een frons en gebalde vuisten vertelt dat hij niet boos is, zal menigeen denken dat deze persoon juist wél boos is. Als u zegt dat u zich niet stoort aan de kritiek van een collega, wordt dat niet geloofd als u die collega daarna de hele dag ontloopt. Als u zich erg nerveus toont tijdens uw presentatie van de jaarcijfers, bestaat de kans dat men aan de oprechtheid van uw inhoudelijke boodschap gaat twijfelen.

3. Mensen geven een waardeoordeel aan uw lichaamshouding
Aan lichaamshoudingen van anderen geven we steeds betekenis en waardering. Zo beoordelen we een houding in een bepaalde situatie als goed of slecht. Als u tijdens een vergadering onderuit zit, met één hand over uw mond en uw andere hand onder uw elleboog kunt u er zelf best van overtuigd zijn dat u belangstellend luistert. Anderen kunnen dat echter geheel anders ervaren en daar een negatief label aan hangen. Ook als dat niet waar is. Er bestaan stereotype interpretaties van lichaamstaal zoals: Iemand die aan zijn neus jeukt liegt. De waarheid daarvan is meestal ver te zoeken. Veel mensen geloven echter wel dat het zo is. U kunt daar dus maar beter rekening mee houden.

4. Lichaamstaal en gesproken taal vullen elkaar steeds aan
Voor het begrijpen van de hele boodschap dient u zowel de lichaamstaal als de woorden te interpreteren. Als u de combinatie van inhoud en expressie neemt, dan kan de juiste lichaamstaal een belangrijke versterker zijn van de boodschap.

5. Mensen stemmen hun lichaamstaal steeds af op anderen
In de communicatie is altijd sprake van wederzijdse beïnvloeding en onderlinge aanpassing. Dit geldt zeker ook voor lichaamstaal. Als u promotie heeft gemaakt en u wordt gefeliciteerd door uw collega’s, zult u een stuk gematigder reageren als de persoon die deze promotie daardoor net gemist heeft ook aanwezig is. U zit waarschijnlijk wat meer rechtop als u een eerste ontmoeting met een belangrijke klant heeft dan wanneer u met collega’s de week aan het nabespreken bent. Houd er rekening mee dat anderen hun manier van doen ook zullen afstemmen op uw aanwezigheid.

Meer info over de opleiding lichaamstaal en non-verbale communicatie

ReactiesWat vinden anderen van dit artikel?