Omgaan met kritiek of negatieve feedback: 5 tips

over feedback, Omgaan met kritiek

kritiek.jpg

Kritiek op je werk zorgt voor stress, verpest je humeur en knaagt aan je zelfvertrouwen. Niemand krijgt graag kritiek maar soms is negatieve feedback niet te vermijden. De vraag is: Hoe ga je hier mee om? 

“Het rapport dat je deze week hebt afgeleverd is een vod. Het is waardeloos en het staat vol fouten!”

Je manager verheft zijn stem en zijn gezicht ziet er eerder zuur uit. Herkenbaar?

Een dergelijke opmerking kan keihard aankomen. Negatieve feedback kan je helaas niet altijd uitsluiten, maar je kan er wel mee leren omgaan.

Hierbij 5 concrete tips om constructief te reageren op kritiek en negatieve feedback 

 

1. Neem het niet persoonlijk

Veel mensen zien het krijgen van kritiek als een persoonlijke aanval. Besef dat de constructieve kritiek niet over jou als persoon gaat. Als iemand voorstelt iets op een andere manier te doen, dan heeft die kritiek niets met jouw persoonlijkheid te maken maar met je manier van doen, je handelen. Sommige mensen zijn ook gewoon heel kritisch ingesteld en hebben een nogal directe manier om te reageren op dingen. Dit zegt meer iets over henzelf en niet zo zeer over jou.

 

2. Ga niet in de verdediging

Iedereen wil zich vanzelfsprekend graag verdedigen, wanneer hij of zij opmerkingen naar het hoofd geslingerd krijgt. Dit is een van de grootste valkuilen bij omgaan met kritiek. Probeer te vermijden om in de verdediging of in de tegenaanval te gaan. Als je dat doet, is de kans groot dat je de zaken alleen nog maar erger maakt. Voor je het weet, escaleert de discussie en krijg je een conflict. Blijf kalm en geef je collega of baas de mogelijkheid om zijn of haar gedacht te zeggen.

 

3. Toon begrip

Geef de persoon die jou bekritiseert de kans om zijn of haar punt te maken. Probeer niet halsstarrig vast te houden aan je eigen gelijk, maar luister naar de opmerkingen die je krijgt. Probeer te begrijpen waar het werkelijk om gaat. Wat ligt aan de bron van de frustratie of de kritiek van de andere persoon?

 

4. Stel vragen en luister

Stel voldoende vragen om te achterhalen vanwaar de kritiek precies komt en wat je er precies aan kunt veranderen. Luister goed naar de ander. Niemand is perfect en van fouten kunnen we leren. Probeer te kijken of datgene wat deze persoon zegt ook klopt. Kun je de situatie vanuit zijn of haar oogpunt bekijken? Door eerst te luisteren en niet te reageren, zal de andere persoon je beter respecteren.

 

5. Zoek samen een oplossing

Wanneer je bovenstaande 4 stappen doorloopt, is het probleem waarschijnlijk al voor de helft van de baan. Nu kan je samen met je gesprekpartner zoeken naar een mogelijke oplossing. 

 

Bekijk de tips in deze video:

Meer info over Communicatievaardigheden en Conflicthantering