Sociale vaardigheden zijn onmisbaar voor je carrière

over zelfontplooiing, Sociale vaardigheden

socialevaardigheden.jpg

Er zijn een aantal skills en vaardigheden die nu al een grote rol spelen op het werk, en die in de nabije toekomst wellicht aan belang zullen winnen. Ben jij gewapend voor de toekomst?

De wereld rondom ons is razendsnel aan het veranderen en dat betekent dat bedrijven en organisaties zich opnieuw moeten uitvinden. Big data, artificiële intelligentie, neurale netwerken, slimme robots en zelfrijdende wagens zijn nog maar enkele van de vele innovaties die onze manier van werken en leven drastisch gaan beïnvloeden in de nabije toekomst.

Op zich is dat niet echt een probleem, wanneer je de veranderingen ziet aankomen en je skills kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Maar wat als het plots heel snel en tegelijk op je af komt? Wat als we overmorgen terecht komen in een stroomversnelling van innovaties en nieuwe ontwikkelingen die onze realiteit van vandaag onderuit halen?

Ben jij dan klaar voor deze uitdagingen? Beschik je over de vaardigheden die jouw job future proof maken?

Uitdagingen

Uit onderzoek van professor David Deming aan de Amerikaanse universiteit van Harvard blijkt dat in tijden van technologische omwenteling, sociale vaardigheden zoals communicatie, empathie en het helder kunnen overbrengen van een boodschap cruciaal zijn voor de toekomst.

Alleen maar technische of wetenschappelijke kennis volstaat niet, omdat de meeste technische of analytische jobs perfect geautomatiseerd kunnen worden. De meerwaarde zit hem net in het combineren van inhoudelijke expertise met vaardigheden zoals overtuigend communiceren, constructief feedback geven, storytelling (een idee helder presenteren) en succesvol netwerken, dus connecteren met anderen.

Onderstaande grafiek schetst een beeld van welke jobs toekomstgericht zijn en welke door automatisering drastisch zullen veranderen. Het onderzoek toont aan dat bepaalde functies die vooral uitvoerende taken omvatten, nu reeds door machines of computers uitgevoerd kunnen worden. Denk maar aan loketfuncties, die steeds meer door geldautomaten en internet bankieren worden vervangen. En zullen truckers of taxichauffeurs nog een job hebben als de zelfrijdende wagen er straks aankomt?

jobs met en zonder toekomst

De uitdaging voor bedrijven is om naast inhoudelijke, technische of analytische training ook voldoende aandacht te schenken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van hun medewerkers zodat die gewapend zijn voor de toekomst.

Gelukkig zijn er al stappen in de goede richting. Bijvoorbeeld: volgens de Universiteit Antwerpen behoort communicatievaardigheden tot één van de kerncompetenties die studenten moeten ontwikkelen. En aan de Universiteit van Eindhoven en Nijmegen worden de vaardigheden ‘Presentatietechnieken’ en ‘Spreken voor een groep’ voortaan in het lesprogramma opgenomen. Zo worden jonge professionals in wording klaargestoomd voor de jobs van morgen.

En jij? Ben jij klaar voor de toekomst?

 

Meer info rond persoonlijke ontwikkeling.