Veelgestelde vragen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Expert Academy een vaste waarde. Dit uit zich onder meer in de milieuvriendelijke maatregelen die we treffen. Het papieren cursusmateriaal wordt tot een minimum beperkt, zodat geen enkele boom onnodig wordt geveld. In plaats van een papieren cursus voorzien we steeds vaker cursusmateriaal op een electronische drager (bijvoorbeeld een usb-stick) zodat de cursist het lesmateriaal vanop de pc kan raadplegen. 

Daarnaast voert Expert Academy een actief diversiteitsbeleid en nemen we het graag op voor de zwakkeren in onze maatschappij. Sinds enkele jaren steunen we eveneens het project "Art for Africa", een organisatie die zich inzet voor beter onderwijs en de opvang van weeskinderen in Afrika.