UQ Talents Training

UQ Talents is een model dat op een unieke manier talenten van medewerkers en teams in kaart brengt.

UQ talents

De UQ Talent & Motivatie Scan genereert snel, intuitief , taal – en IQ onafhankelijk een Talentenpaspoort : een duidelijk overzicht van de persoonlijke talenten, uitdagingen en groeipotentieel.

Met de UQ Talent Team Viewer kan de coach, trainer (en leidinggevende) tevens het potentieel van het team, departement en bedrijf visualiseren.

De competenties van medewerkers en teams ontwikkelen, doe je best op basis van de aanwezige talenten. De snelheid en accuraatheid van deze verbluffende tool zorgt ervoor dat je onmiddellijk aan de slag kan met de verworven inzichten.

 

Gerelateerde video'sOnze opleidingen in beeld