Lies Martens

Lies Martens is trainer en coach die deelnemers telkens weer op een inspirerende en motiverende manier tot groei aanzet. Ze presenteerde jarenlang de consumentenprogramma's ‘Ombudsjan’ en ‘Klant of koning’ op de openbare omroep  en als media professional analyseert ze de fouten die bedrijven maken wanneer ze in crisissituaties met de pers communiceren.  Anderen bewust maken van hun uitdagingen en kwaliteiten is een van haar sterke punten. 

Haar trainingsdomeinen zijn onder meer presentatietechnieken, mediatraining, communicatie, time management, cameratraining, productief thuiswerken, storytelling, debattraining en spreken voor een groep. 

Video: "Wat is een goede houding bij een presentatie?"