Motiverende functioneringsgesprekken voeren

Motiverende functioneringsgesprekken voeren

In deze training leert u hoe functioneringsgesprekken op een inspirerende én resultaatgerichte manier kunt aanpakken.

Vaak worden functioneringsgesprekken beschouwd als een noodzakelijk kwaad: een zinloos ritueel, brengt niets op, de beloftes van vorig jaar zijn nog niet vervuld, éénrichtingsverkeer... Het zijn - vaak terechte - weerstanden tegen functioneringsgesprekken.

Hoe voorkomt u dat en buigt u deze situatie om zodat het functioneringsgesprek een motiverend sturingsinstrument wordt? In deze training leert u hoe u dit op een inspirerende én motiverende manier kunt verwezenlijken.

Doelgroep

De cursus "Motiverende functioneringsgesprekken voeren" richt zich tot diensthoofden, afdelingsverantwoordelijken, personeelsmedewerkers, human resources managers..., kortom iedereen die medewerkers dient aan te sturen en te motiveren.

Programma

Volgende onderdelen komen aan bod:

  • De sleutelrol van de leidinggevende als manager tijdens de beoordeling
  • De vereiste competenties van de leidinggevende die beoordeelt
  • De uitdaging om duidelijke doelstellingen te bepalen
  • Het ideale mentale kader voor een constructieve beoordeling
  • Twee basisattitudes in het interview: directief - participatief
  • Omgaan met moeilijke situaties: neen zeggen - toegeven van fouten
  • Goed leren gebruiken van de documenten
  • Het juist leren aanstippen van aandachtspunten en het geven van positieve feedback: waarop te letten, wat zijn de valkuilen, welke technieken

Referenties

,, Mijn doelstelling was vooral tips/handvaten te krijgen voor het voeren van functioneringsgesprekken en dan vooral met moeilijke medewerkers. De verwachtingen zijn volledig ingelost. Ik heb concrete tips meegekregen voor de voorbereiding en de uitvoering van de functioneringsgesprekken. Zowel vertrekkende vanuit het standpunt van de medewerker als vanuit mijn eigen standpunt. Bij de voorbereiding van de functioneringsgesprekken zal ik zeker gebruik maken van de ijsberg techniek. Ik heb geleerd de medewerkers op een motiverende manier meer bewust maken van hun eigen keuzes en de gevolgen ervan. ”

Karen Declercq
CM Leuven

 

,,Ik stond aanvankelijk heel sceptisch tegenover het opzet en werd eigenlijk vanaf het begin meegenomen in een boeiend verhaal en waarbij ik een duidelijk beeld kreeg van wat er uit zo'n functioneringsgesprekken allemaal te halen valt. Door de aanpak werd duidelijk dat je heel wat interessante en bruikbare info kan puren ut zo'n gesprek en ook direct kan toepassen. Ik heb ook geleerd dat een functioneringsgesprek geen momentopname, maar een continue proces zou moeten zijn. Wat mij betreft een zeer geslaagde opleiding. ”

Iwein Baeyens
UZ Brussel

 Deze opleiding is beschikbaar als:

Personal coaching

De perfecte oplossing voor wie een intensieve en praktijkgerichte training op maat wenst.

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Compacte Workshop

Een korte, krachtige en intense vorm van training van een halve dag, een avondsessie of een moment naar keuze.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat