Hoe geef je een goede PowerPoint presentatie?

over Presentatietechnieken, Presenteren met powerpoint, powerpoint slides maken

Erger je je ook wel eens aan saaie PowerPoint presentaties met slechte grafieken, onleesbare slides en een ongeïnspireerde spreker? Lees hier hoe het beter kan.

PowerPoint or Powerless?

Erger je je ook wel eens aan saaie PowerPoint presentaties met slechte grafieken, onleesbare slides en een ongeïnspireerde spreker? 
Onze experte Sylvie Verleye weet er dit over te zeggen: “Weinig managers hebben de tijd om zich terdege voor te bereiden op een presentatie. Meestal heeft men wel de tijd om een flashy animatie in elkaar te steken, maar deze zorgt niet noodzakelijk voor een sterkere presentatie. PowerPoint is immers een visueel hulpmiddel. Niet meer, niet minder. Met enkele eenvoudige tips kom je al een heel eind verder.”

Het KISS-principe: keep it short en simple
Overlaad je slides niet met een massa aan informatie. Gebruik PowerPoint op een intelligente manier. Help je publiek door grafieken, beelden, diagrammen te tonen die jouw boodschap ondersteunen. 90% van de professionele slides bevatten te veel informatie en details. Die informatie kan nuttig zijn om na de presentatie aan het publiek mee te geven als handout. Op een slide toon je enkel de kernboodschap.

Weg met ‘Times New Roman’
Het lettertype dat je gebruikt moet leesbaar zijn. De courante ‘Times New Roman’ of ‘Courier’ laten het al eens afweten in een geprojecteerd document. Arial, Tahoma, Verdana, Comic zijn duidelijker voor je publiek. Hou ook rekening met de volgende tips:

Eens je een lettertype gekozen hebt, gebruik dat dan in heel de presentatie. 
Minimum font voor presentaties is 24 en zelfs 28 voor een groot publiek 
Bold is beter dan onderlijnen 
Zorg voor voldoende contrast. Veel kwaliteit gaat verloren bij de projectie. Een donkere achtergrond met witte letters is minder belastend voor de ogen in een verduisterde zaal.

Wandel naar het scherm
Een projectie trekt altijd de aandacht. De ogen van je publiek kijken naar het scherm, want ogen zijn gretiger dan het oor. Dit betekent dat je het best naar het scherm stapt wanneer je een nieuwe slide toont. De ogen van je publiek zullen je volgen en je kan hen op die manier door de slide leiden, zonder het contact te verliezen. Belangrijk hierbij is dat je naar het scherm stapt, want als je je draait naar het scherm dan is de kans groot dat je de slide gaat aflezen en dat je met de rug gedraaid staat naar het scherm. Bovendien wordt voor een deel van het publiek misschien wel het zicht belemmerd. Wanneer je naast het scherm staat kan iedereen de slide zien en ga je automatisch draaien naar het publiek om uitleg te geven.

Voorzie een spiekbriefje
Je hoeft niet alles te tonen wat je weet. Een slide gebruik je om je boodschap te versterken. Wanneer je slides maakt, stel dan constant de vraag: moet ik dat echt tonen? Helpt dit om uit te leggen wat ik bedoel? Voor veel presentatoren doet een slide ook dienst als spiekbriefje. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je een presentatie vanbuiten leert. Maar er zijn andere geheugensteunen. Gebruik notities of steekkaarten die alleen jij kan zien.

 

Sylvie Verleye is expert op het gebied van presentatietechnieken en meer bepaald het professionele gebruik van PowerPoint. Sinds 2000 geeft ze trainingen, coachings en praktijkgerichte workshops in deze materie. Meer dan 1000 PowerPoint presentaties later, mag ze zich zonder blozen een expert noemen.

Meer presentatietips? Download hier het gratis e-book