Is het belangrijk om als leider charisma te hebben?

over charisma, leiderschap, Leidinggeven

schaak.jpg

John F. Kennedy had het en ook Bill Clinton en Barak Obama. Net zoals Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Steve Jobs of Margaret Thatcher. Maar wat hadden ze eigenlijk?

Leiderschap en charisma horen bij elkaar. De Duitse socioloog Max Weber beschreef charisma als een uitzonderlijke vorm van leiderschap.

Er zijn veel definities van charisma en charismatisch leiderschap. Onderstaande vat het goed samen:

Charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen, die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling. Charismatische persoonlijkheden slagen er in anderen in beweging te brengen.

Er wordt veel gezegd over charisma en uitstraling, het is iets dat je hebt, dat je niet kan leren. Wel je kan het wel leren, door het te doen.

Dit zijn de 3 belangrijkste kenmerken van charismatische leiders


3 KENMERKEN VAN CHARISMATISCHE LEIDERS

- Communicator
- Inspirator
- Facilitator

In de eerste plaats dient een leider een uitstekend communicator te zijn. Als je weet dat je met communicatie meer dan 90% impact hebt door je stemgebruik en je lichaamstaal, dan zijn dat zeker de twee elementen die je sterk moet beheersen. Als je een charismatische leider wil worden is het absoluut noodzakelijk om je communicatievaardigheden (en zeker je non-verbale communicatie) verder te ontwikkelen.

Ten tweede verwachten medewerkers van een charismatische leider dat hij een inspirator is en dat is meteen ook het grote verschil tussen een leider en een manager. Een manager controleert de dingen, bewandelt de paden die hij al kent, delegeert, volgt de resultaten op en zo voort. Een leider omarmt verandering, doorbreekt de regels en maakt van uitdagingen opportuniteiten om van daaruit nieuwe paden te bewandelen.

Ten derde dient een leider een facilitator te zijn, die een platform creëert waardoor medewerkers kunnen groeien. Dit faciliteren betekent ook alle ‘faciliteiten’ bieden om je mensen zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk hun doel te kunnen bereiken. Een goede facilitator heeft dus ook veel kenmerken van een goede coach.


Valkuilen

Aan charismatisch leiderschap kunnen valkuilen vastzitten.

Zo zijn charismatische leiders vaak zo overtuigd van zichzelf en van hun kunnen, dat ze geloven dat ze onfeilbaar zijn. Ook kan hun zelfvertrouwen leiden tot narcistisch, arrogant of onverdraagzaam gedrag naar de omgeving.

Dit soort leiders kunnen een tunnelvisie ontwikkelen en daardoor te sterk focussen op één aspect van hun functie en daardoor kansen en opportuniteiten maar ook problemen en bedreigingen volledig uit het oog verliezen.

Een andere valkuil is dat organisaties te afhankelijk worden van charismatische leiders en niet meer in staat zijn een eigen visie te ontwikkelen.  Als de leider vertrekt, is het bedrijf plots de richting kwijt en is het stuurloos.

Benieuwd hoe jij meer charisma kan ontwikkelen? Bekijk deze video:

Lees ook het artikel: Leiderschap en waarden