Leidinggeven als een echte leider in 5 stappen

over leiderschap, Leidinggeven

leadershipicon.jpg

Als leidinggevende wordt er heel wat van je verwacht, niet alleen van de directie of het management, maar ook van je medewerkers en de mensen in je team.

Hoe beter je die behoeften inlost, hoe meer je mensen zich zullen inzetten voor jou. Het is vrij eenvoudig.

Als je deze behoeften van je teamleden vervult, dan krijg je gemotiveerde medewerkers en toon je sterk leiderschap. Dit geldt voor zowel ervaren leiders als voor zij die net starten met leidinggeven.

De 5 belangrijkste behoeften van medewerkers

1.     Recognition (Erkenning/Waardering)
2.     Respect
3.     Vertrouwen
4.     Eerlijkheid
5.     Flexibiliteit


Recognition

Erkenning en waardering zijn de belangrijkste behoeften van elke medewerker. Hiermee kan je als leider écht het verschil maken. En dan bedoelen we niet waardering die zich uitdrukt in geld of financiële beloning: een bonus, een flitsende firmawagen, een kadocheque … maar wel het figuurlijke schouderklopje.

Hoe geef je erkenning? Enkele tips:

1. Doe het zo snel mogelijk na het goede resultaat of het uitzonderlijke gedrag van de medewerker. Wacht niet tot het jaarlijkse functioneringsgesprek, want dan is het effect veel minder.

2. Zorg voor een verrassingseffect. Maak je ‘recognition’ niet voorspelbaar. Dingen zoals “Medewerker van de maand” werken eerder contraproductief omdat er een verwachting gecreëerd wordt. Zo ging Frederik, de manager van een financiële afdeling, elke vrijdag lunchen met zijn medewerkers. Al gauw vroegen een aantal mensen om een financiële compensatie in ruil als ze een keer niet mee gingen. Door de frequentie en regelmaat werd dit al gauw beschouwd als een verworven recht.

3. Doe het persoonlijk. Het is echt niet nodig om met veel tromgeroffel de hele afdeling bijeen te brengen om dan die uitzonderlijke medewerker in de bloemen te zetten. Een persoonlijk compliment zoals “Dat heb je goed gedaan” of “Het rapport was helder en zeer duidelijk, bedankt voor je inspanning”

Als we waardering en erkenning krijgen, bloeien we helemaal open. Het effect is wonderbaarlijk. Niet wordt het positief gedrag of resultaat bekrachtigd, het is ook een uiterst sterke motivatie om het nog beter te doen.


Respect

Het lijkt evident, maar dat is het helemaal niet. Iedere werknemer kan zich vast reacties voor de geest halen wanneer een manager een medewerker volledig in de kou liet staan. Respect van de leidinggevende naar de medewerker toe betekent niet alleen dat je op de hoogte bent van wat je medewerkers doen, maar dat je ook begaan bent met wat en hoe ze het doen.

Respect voor je medewerkers betekent ook respect voor hun tijd. Hoe vaak gebeurt het niet dat de manager of leidinggevende te laat komt op meetings? Het signaal dat medewerkers hierdoor krijgen is ‘jij bent niet belangrijk’. Een duidelijk gebrek aan respect.

Zeven jaar lang werkte Saskia als administratief bediende in een bank. Regelmatig had Saskia moeilijke kredietdossiers te bespreken met haar manager. Telkens speelde zich hetzelfde scenario af. Saskia klopte aan de deur met een lijvig dossier onder de arm. Daarna volgende een: “Ja!” Waarop Saskia het kantoor van de manager binnenstapte. Deze zat te werken aan zijn computer en keek Saskia niet aan. Hij bleef gewoon doorwerken tot Saskia het woord nam. Telkens dit gebeurde kreeg Saskia een knoop in haar maag. Door Saskia op deze manier (bewust of onbewust) te negeren toonde de manager een gebrek aan respect. Hij gaf hiermee impliciet aan dat zijn werk prioriteit had op de vraag van Saskia en dat gaf haar al die jaren het gevoel dat ze niet belangrijk was.


Vertrouwen

Vertrouwen is een absolute voorwaarde om je medewerkers op een goede manier te kunnen aansturen. Dit werkt bovendien in twee richtingen. Vertrouwen moet er zijn van de medewerker naar de leidinggevende toe maar ook omgekeerd dien je als leider vertrouwen te geven aan je teamleden.

Wanneer medewerkers geen vertrouwen in je hebben, zullen ze jouw beslissingen of aanpak in twijfel trekken.


Eerlijkheid

Een medewerker verwacht dat er op een eerlijke en open manier gecommuniceerd wordt binnen de organisatie. Geheimdoenerij of erger nog flagrante leugens zijn nefast voor het vertrouwen en bijgevolg voor een productieve samenwerking. Uiteraard hoeft een medewerker niet van alles op de hoogte te zijn, maar hoe meer je de mensen bij je beleid en strategie betrekt, hoe meer enthousiasme, steun en motivatie je zal ervaren.


Flexibiliteit

De snelheid waarmee bedrijven en organisaties veranderen is nog nooit zo hoog geweest. Deze steeds veranderende omgeving waar je als overheidsmanager dagelijks mee geconfronteerd wordt, vraagt om flexibel leiderschap. Zelfsturing, faciliteren, loslaten, coachen, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig werkende teams zijn enkele voorbeelden. Als leidinggevende je eigen koers vinden met deze begrippen is een uitdaging op zich.

Het is   logisch dat niet alles altijd volgens plan verloopt en de werkomstandigheden, strategie en aanpak regelmatig kunnen veranderen. Hier dien je als leider rekening mee te houden om snel en gepast te kunnen reageren. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn hier op zijn plaats. Ook met mislukkingen omgaan en met vernieuwde energie de teamleden enthousiasmeren om verder te gaan, horen er bij.

Medewerkers begrijpen dat er regels en procedures zijn om een bedrijf te laten functioneren, maar zij verwachten van hun leidinggevende dat die er flexibel op maat van hun behoeften mee omgaat.

Een manager die flexibel leidinggeeft kiest de leiderschapsstijl die voor die bepaalde situatie de juiste is. De beste manier van handelen is dus situatiegebonden.

 

Schrijf je nu in voor de cursus "Starten met leidinggeven"