Ben jij een goede leider? Google weet het!

over leiderschap, Leidinggeven

googleleider.jpg

Sterke bedrijven worden gebouwd dankzij sterke leiders.

Het is net door krachtig leiderschap dat Google van een start-up in een slaapkamer kon uitgroeien tot een wereldwijd hoogtechnologisch bedrijf. Maar welke eigenschappen dient een goede leider te hebben? Google zet een aantal key succes factoren op een rij.

In het boek “Hoe Google werkt” onthullen ex-topmannen Eric Schmidt en Jonathan Rosenberg de managementprincipes die aan de basis liggen van het enorme succes van de tech gigant.  

Eén van de essentiële zaken is een open communicatie. Uit hun bevindingen blijkt dat effectieve leiders belangrijke informatie niet voor zich houden, maar deze delen om zo de informatiestroom binnen het bedrijf te optimaliseren.

Een voorbeeld: bij Google wordt het kwartaalverslag gepresenteerd aan alle werknemers in een aparte vergadering. Op het bedrijfsintranet staan de doelstellingen en belangrijkste resultaten van elke medewerker. Dit maakt het gemakkelijk voor werknemers om erachter te komen waar anderen aan werken.

Dit zijn maar één van de vele initiatieven rond open communicatie die binnen Google worden nagestreefd.

Grote bedrijven worden gebouwd door grote leiders. Daarom is het vermogen om getalenteerde mensen te identificeren en aan te trekken bijna net zo belangrijk als het vermogen om talent te ontwikkelen. 

Leiderschap ontwikkelen

Maar aangezien leiderschap zo belangrijk is voor Google, hoe kan het bedrijf objectief bepalen of iemand een goed leider is?

Een terechte vraag. Het internetbedrijf heeft veel tijd en moeite genomen om de antwoorden te vinden. Na jaren analyse heeft het Google de belangrijkste vaardigheden van hun topmanagers geïdentificeerd. En dat hebben ze gedaan door  de teamleden te vragen wat zij de beste eigenschappen vonden van hun manager.

Uit het onderzoek blijkt dat de beste managers niet degenen zijn met de meeste kennis, vaardigheden en ervaring, maar degenen zijn die hun teams het beste ondersteunen. 

Zij bereiken de beste resultaten. 

De meest succesvolle managers bij Google beschikken over excellente sociale vaardigheden: communicatie, feedback, coaching, teamwork, respect en focus.

Kennis, expertise en ervaring zijn belangrijk, maar communiceren, delegeren, een gevoel van autonomie en doelgerichtheid creëren...dat is veel belangrijker.

Dit zijn volgens Google de belangrijkste eigenschappen van effectieve leiders:

1. Een goede coach zijn
2. Vertrouwen schenken en autonomie geven aan medewerkers 
3. Aandacht en waardering hebben voor het succes van het team
4. Sturen op het resultaat, eerder dan op het proces
5. Goed kunnen luisteren, informatie delen en feedback geven
6. Aandacht hebben voor de  loopbaanontwikkeling van medewerkers
7. Over een heldere visie en strategie beschikken
8. Bereid zijn de eindverantwoordelijkheid te nemen

Goede leiders stellen normen en richtlijnen op en geven hun medewerkers vervolgens de autonomie en onafhankelijkheid om binnen die richtlijnen te werken op de manier waarop zij de beste resultaten kunnen bereiken. Ze zorgen er ook voor dat hun medewerkers niet "moeten" maar "willen". En moedigen medewerkers aan om hun unieke vaardigheden en  talenten te ontwikkelen.

Als je daar in slaagt, kan je een geweldig team opbouwen.