Change Management

Eén van de grootste uitdagingen van een organisatie is het effectief leiden van werknemers, teams, managers en structuren doorheen een veranderingsproces. Verandering roept vaak weerstand op. Hoe gaat jij daarmee om? Zie je een verandering als een uitdaging of word je erdoor verlamd?

De workshop Change Management geeft je inzicht en reikt concrete middelen aan om met zelfvertrouwen nieuwe situaties tegemoet te treden en uit verandering nieuwe kansen te scheppen, zowel thuis als op het werk.

In deze workshop leren we hoe we op een positieve manier kunnen omgaan met verandering.

Volgende topics komen aan bod:

  • "Being the leader and master of change": planning van verandering van begin tot einde
  • 4 benaderingen van verandering: vertellen - dwingen - participeren - integreren
  • Het veranderingsproces van Kurt Lewin: ontdooiing - verandering - invriezing
  • De 3 niveaus van verandering: structuur - technologie - mensen
  • Concrete technieken om weerstand tegen verandering op te vangen en te verminderen
  • Creëren van een positieve instelling en communicatie
  • Model van de logische niveaus: de impact van overtuigingen (beperkende en stimulerende, individuele en collectieve)

Video: "Change Management"