Win as much as you can

Bij deze teambuilding activiteit krijgen deelnemers inzicht in hun communicatie, onderhandelingstechnieken en hoe ze als team een einddoel kunnen bereiken.

Onderzoek en ervaring wijzen uit dat er in iedere onderhandeling – in meer of mindere mate – dezelfde dilemma’s spelen. De antwoorden op deze dilemma’s vormen de ‘backbone’ van onze aanpak, bieden overzicht en houvast en bepalen jouw succes als manager, team player, onderhandelingspartner en leider.

In deze Business Game worden deze dilemma’s gesimuleerd

  • Relatie
  • Vertrouwen
  • Belangen
  • Oplossingen
  • Samenwerken
  • Doelen bereiken

Na het schetsen van de opdracht wordt het spel gespeeld zonder tussenkomst van de trainer, die zich uitsluitend als observator opstelt.

Als het spel beëindigd wordt, zal de trainer feedback geven op individueel en groepsniveau.

Video: "Win As Much As You Can"