4 eigenschappen van coachend leiderschap

over leiderschap, Leidinggeven

erkenningkrijgen.png

In het huidige bedrijfsleven wordt van managers verwacht dat ze meer een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen. Dit betekent concreet de omschakeling maken van een directieve sturing naar een meer begeleidende rol. Effectief leiderschap betekent dat je de zelfstandigheid van je medewerkers gaat stimuleren en hen aanmoedigt zelf beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. Hoe bereik je dit?

Leidinggeven en coachen gaan vaak hand in hand. Een goede leider is vaak ook een goede coach. En het woord coach is nu net zo interessant. Het woord coach betekent in de oorspronkelijke betekenis koets, een middel om een gewaardeerd persoon van de huidige plaats naar de gewenste plaats te brengen.

 Dit is precies wat een goede coach (in de huidige betekenis) zou moeten doen. Dat is anderen helpen om hun doel te bereiken, namelijk van de situatie waar ze nu in zitten te brengen naar het gewenste resultaat. 

coachend leidinggeven 

Een goede coach moet een over 4 essentiële eigenschappen beschikken 

  • Mentor
  • Instructeur
  • Klankbord
  • Spiegel

 

Mentor

Het woord mentor is afkomstig uit het Grieks. Mentor, een oude en wijze man, gaf de zoon van Odysseus goede raad, begeleiding en advies. In de Griekse mythologie zorgt deze ‘Mentor’ dat Odysseus kan groeien en zijn uitdagingen aan kan. Niet door hem de kant en klare oplossing te bieden maar door hem aan te moedigen en inzichten te schenken.

Mentoring is dus een vorm van begeleiding door iemand met ervaring en expertise. Een mentor geeft niet alleen raad en advies maar brengt anderen  ook de waarden, cultuur, visie en missie van het bedrijf bij. 

Instructeur

Waar je als coach in de rol van mentor eerder op waarden en inzichten gaat begeleiden, situeert de rol van instructeur zich op een meer praktisch gebied. Een instructeur traint en onderricht anderen zodat ze nieuwe vaardigheden aanleren, kennis opbouwen en technische expertise ontwikkelen.

Klankbord

Als klankbord ben je een iemand die aandachtig luistert, ideeën stimuleert en zorgt voor terugkoppeling. Vaak hebben medewerkers behoefte aan een luisterend en vooral begrijpend oor. Maar ook feedback is belangrijk. Het zijn echte groeihormonen.  En dit werkt in twee richtingen. Je medewerkers vormen ook een klankbord: hou dus rekening met hun input, meningen en kritiek. Feedback geven en krijgen is essentieel om het bedrijf, je medewerkers én jezelf te laten groeien.

Spiegel

Een goede leider moet ook in staat zijn om medewerkers een spiegel voor te houden en kritisch te reflecteren. Dit kan confronterend zijn, maar het is absoluut noodzakelijk om tot inzicht te komen. Een coach die – met mate - confronteert, helpt medewerkers in hun verdere groei en ontwikkeling.

Als leider en coach is het dus belangrijk om een goede mix te hebben van deze 4 eigenschappen: Mentor, Instructeur, Klankbord en Spiegel. 

Zelf coachend leiderschap ontwikkelen? Bekijk de workshop Coachend Leidinggeven

 

Meer info: Starten met leidinggeven