Situationeel Leiderschap

Situationeel leiderschap is een vorm van leidinggeven waarbij de aanpak en communicatie optimaal worden afgestemd op de medewerker. Een nieuwe of onervaren werkkracht vraagt wellicht meer begeleiding en sturing dan iemand met jaren ervaring. Maar ook wanneer er nieuwe taken moeten worden uitgevoerd of een medewerker opdrachten dient over te nemen van een collega, vergt dit een aangepaste aanpak. 

Daar zit de kracht van situationeel leiderschap. Als leidinggevende ga je - afhankelijk van de situatie - kiezen voor de gepaste leiderschapsstijl: instructies geven, overtuigen/motiveren, coachen of delegeren.

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op de inzichten van Blanchard & Hersey die het model van situationeel leidinggeven hebben ontwikkeld. Dit model leert leidinggevenden om medewerkers zo te behandelen dat ze hun taken goed uitvoeren en tegelijkertijd hun probleemoplossend vermogen verder ontwikkelen. Het helpt managers om flexibeler te worden en hun leidinggevende capaciteiten te vergroten.

Met deze benadering haalt u het beste in een team naar boven. Door uw leiderschap aan te passen aan de specifieke situatie en de noden van de medewerker, ondersteunt u de groei, motivatie en productiviteit.

Na deze opleiding weet u via de methode van situationeel leiderschap perfect wanneer sturen, delegeren, motiveren of reageren het beste resultaat opleveren. 

Het Belang van Situationeel Leiderschap

Situationeel leidinggeven is van cruciaal belang in moderne organisaties waar teams steeds diverser en dynamischer worden. Wat voor de ene medewerker werkt, werkt mogelijk niet voor de andere. Door je leiderschapsstijl aan te passen aan de behoeften van individuele teamleden, kun je hun motivatie en betrokkenheid vergroten. Het bevordert een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, wat leidt tot hogere prestaties en een versterkte teamdynamiek.

4 stijlen van situationeel leiderschap

Het situationeel leiderschapsmodel, ontwikkeld door Paul Hersey en Kenneth Blanchard, identificeert vier stijlen van leiderschap, afhankelijk van de mate van sturing en ondersteuning die een leider aan zijn team geeft. Deze vier stijlen zijn:

 1. Instructies geven (Telling): In deze fase geeft de leider duidelijke instructies en specifieke begeleiding. Het teamlid heeft weinig ervaring met de taak en vereist gedetailleerde sturing.

 2. Overtuigen (Selling): Hier is er nog steeds veel sturing, maar de leider begint ook meer te overleggen. De communicatie is tweerichtingsverkeer, waarbij de leider probeert het teamlid te overtuigen en ondersteunen.

 3. Overleggen (Participating): In deze fase neemt de sturing af en neemt de ondersteuning toe. De leider betrekt het teamlid meer bij besluitvorming en moedigt een actievere rol aan in het proces.

 4. Delegeren (Delegating): De leider geeft in deze fase de verantwoordelijkheid grotendeels over aan het teamlid. Er is minder sturing en minder ondersteuning nodig, omdat het teamlid inmiddels ervaren genoeg is om zelfstandig taken uit te voeren.

Dit betekent dat idealiter de leiderschapsstijl wordt aangepast aan de ontwikkelingsfase en bekwaamheid van de individuele teamleden. Leiders moeten in staat zijn om flexibel tussen deze vier stijlen te schakelen op basis van de specifieke behoeften van hun teamleden en de taken waaraan ze werken.

Wat kenmerkt goed leiderschap?

Goed leiderschap wordt gekenmerkt door een combinatie van eigenschappen en vaardigheden die het pure situationeel leiderschap overstijgen. Hier zijn enkele kenmerken van effectief leiderschap:

 1. Visie en Richting:

  • Sterke leiders hebben een duidelijke visie voor de toekomst van het team of de organisatie.
  • Ze slagen er in deze visie op een inspirerende manier communiceren en delen.
 2. Communicatievaardigheden:

  • Goede leiders zijn ook effectieve communicators, zowel luisterend als sprekend.
  • Ze kunnen complexe ideeën duidelijk en begrijpelijk overbrengen.
 3. Besluitvaardigheid:

  • Kenmerkend voor succesvolle leiders is dat ze weloverwogen beslissingen nemen op basis van informatie en expertise.
  • En dat ze daarbij ook de verantwoordelijkheid nemen, ook als de beslissingen moeilijk zijn.
 4. Inspirerend Leiderschap:

  • Goede leiders motiveren en inspireren teamleden om hun beste prestaties te leveren.
  • Ze zorgen ook voor een positieve en ondersteunende werkomgeving.
 5. Empathie en inlevingsvermogen:

  • Sterke leiders tonen begrip voor de behoeften en noden van teamleden.
  • Ze streven naar het creëren van een inclusieve en diverse cultuur.

Voordelen van Situationeel Leidinggeven

 1. Hogere Productiviteit: Door je leiderschapsstijl af te stemmen op de behoeften van je teamleden, vergroot je hun motivatie en betrokkenheid, wat leidt tot hogere productiviteit en prestaties.

 2. Verbeterde Teambetrokkenheid: Een ondersteunende en aanpasbare leiderschapsstijl creëert een positieve teamcultuur waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

 3. Betere Probleemoplossing: Situationeel leiderschap stimuleert open communicatie en samenwerking, wat resulteert in betere probleemoplossing en besluitvorming.

Situationeel leiderschap is een effectieve benadering voor succesvol leiderschap in moderne organisaties. Door je leiderschapsstijl aan te passen aan de behoeften van individuele teamleden en verschillende situaties, kun je hun motivatie vergroten en de prestaties van het team verbeteren.

Een andere succesvolle vorm van leiderschap is ook coachend leidinggeven.