Doelen stellen met de SMART-methode

over Time management, uitstelgedrag, doelstellingen

GoalSetting.jpg

Al te vaak stellen we doelen en grote taken uit, omdat we niet weten hoe we eraan moeten beginnen. Het lijkt een gigantische berg waar we over moeten en dus nemen we een omwegje of we laten we hem links liggen.

Hoe bereik je uitdagende doelstellingen?

De SMART-methode zal je helpen een onoverzichtelijke opdracht of een ambitieus doel te herleiden tot iets tastbaars. Het heeft allemaal te maken met het opdelen in concrete doelstellingen. Een recente studie van Harvard en Stanford onderzocht hoeveel studenten concrete doelen hadden in hun leven na hun studies. Bleek dat amper 15% die had. En amper 3% van hen schreef ze ook daadwerkelijk neer op papier.

Toen na 20 jaar weer contact werd gezocht met die studenten, bleek dat die 15% het financieel dubbel zo goed deden als het gemiddelde, die 3% zelfs 10 keer zo goed. Maak je doelstellingen dus zo concreet mogelijk.

Concrete doelstellingen voldoen volgens de SMART-techniek aan deze 5 criteria. 

SMART doelstellingen

Om te slagen zijn je doelen dus best:

  • Specifiek: Maak je doel zo concreet mogelijk: wat, hoe, wie enz..
  • Meetbaar: Maak het meetbaar zodat je weet wanneer je je doel hebt bereikt
  • Aanvaardbaar: Is het doel aanvaardbaar, zowel voor mezelf als voor mijn omgeving?
  • Realistisch: Veel projecten sneuvelen omdat ze te ambitieus zijn. Hak die olifant in kleine stukjes en maak van elke hapklare brok een aparte doelstelling.
  • Tijdsgebonden: Tegen wanneer wil je het resultaat zien? Hou hier ook rekening met een realistische en haalbare planning.

Smart doelen stellen is een onderdeel van de cursus Time Management. Verhoog je productiviteit in 1 dag door prioriteiten te stellen, je planning te optimaliseren en meer tijd te maken voor de belangrijke zaken in je leven.

 Meer info over de cursus Time Management

Download het e-book "Time Management" 

Handboek Time Management

Klik hier om het e-book te downloaden

ReactiesWat vinden anderen van dit artikel?