De 10 Belangrijkste Soft Skills

over soft skills

powerskills.jpg

Soft Skills kunnen het verschil maken tussen een carrière en een uiterst succesvolle carrière.

Op het werk red je het niet met enkel technische expertise of gespecialiseerde kennis. Elke job vereist interactie met anderen: collega's, klanten, leveranciers, teams ... Deze soft skills (of beter Power Skills) zijn dus belangrijke vaardigheden om je loopbaan een boost te geven.

Enkele voorbeelden die de kracht van Soft Skills illustreren:

Een arts of chirurg heeft technische en medische kennis nodig, bijvoorbeeld het vermogen om correcte diagnoses te stellen en doeltreffende behandelingen of operaties uit te voeren. Maar een arts die niet beschikt over soft skills zoals emotionele intelligentie, inlevingsvermogen en communicatievaardigheden zal waarschijnlijk niet erg hoog worden ingeschat door zijn patiënten.

Een verkoper, die een grondige kennis van zijn product heeft, zal het moeilijk vinden om succesvolle deals te sluiten als hij niet beschikt over powerskills zoals empathie, luistervaardigheden en onderhandelen.

Een customer service medewerker met uitstekende organisatorische vaardigheden zal het alleen goed doen als hij ook in staat is professioneel met klanten om te gaan, en over geduld en creativiteit beschikt om problemen op te lossen.

soft skills

Soft skills zijn niet alleen belangrijk bij de omgang met externe klanten en cliënten. Ze zijn even belangrijk in de omgang met collega's. Om conflicten te vermijden bijvoorbeeld en om als team meer te bereiken.

Dit zijn de 10 belangrijkste vaardigheden die bedrijven van werknemers verwachten.

1. Communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste soft skills op het werk.

Open, verbindende en effectieve communicatie is primordiaal. Sterk communiceren betekent je boodschap, toon en stijl aanpassen aan je publiek. Duidelijke instructies geven en deze efficiënt opvolgen en complexe informatie helder kunnen uitleggen aan collega's en klanten.

Een belangrijke, vaak vergeten, communicatieve vaardigheid is luisteren. Of je nu een klacht van een klant behandelt of met een collega's samenwerkt, goede luistervaardigheden zullen je helpen op een gepaste manier te reageren op uitdagingen en moeilijke situaties.

Even belangrijk zijn verbale en non-verbale vaardigheden. Je lichaamstaal zegt soms meer dan je durft te vermoeden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de lichaamstaal van je gesprekspartner spiegelen om zo sneller op dezelfde golflengte te komen met anderen.

Wat zeker ook de nodige aandacht vraagt is de kwaliteit van schriftelijke communicatie binnen bedrijven. Veel zakelijke communicatie verloopt tegenwoordig via e-mail, dus het is belangrijk dat iedereen een correcte e-mailetiquette nastreeft. Mails zijn vaak een bron van ergernis, misverstanden en ja, zelfs conflicten.

Een ander niet te vergeten aspect van communicatie is de vaardigheid om op een respectvolle en constructieve manier feedback te geven. En hoe ga je zelf om met de feedback die je ontvangt? Voel je je aangevallen en zie je het als kritiek? Of sta je er voor open en zie je het als een groeikans?

2. Zelfmotivatie

Zelfmotivatie is een indrukwekkende kracht. Combineer een positieve instelling met initiatief nemen en doorzettingsvermogen en je bent goed op weg. 

Zelfmotivatie zorgt er voor dat je ook bij een mindere dag er niet onderdoor gaat en dat je niet bij de pakken blijft zitten als de zaken tegenvallen of anders verlopen zoals jij had gewild.

Denk aan de volgende sleutelvaardigheden om je motivatie te ondersteunen:

 • Positiviteit - Een positieve mindset met focus op wat je wil bereiken
 • Ambitie - Gedrevenheid met een gezond doorzettingsvermogen
 • Betrokkenheid - Met toewijding je taken uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen
 • Flexibiliteit - Je kunnen aanpassen aan veranderingen op korte termijn
 • Initiatief - Durven en willen dingen naar je toetrekken

Wanneer je bovenstaande eigenschappen combineert dan zal je er in slagen om jezelf en anderen sneller en beter te motiveren.

3. Leiderschap

Leiderschap is een belangrijke soft skill, zelfs als je niet direct leiding geeft aan anderen. Wie over sterke leiderschapsvaardigheden beschikt, kan anderen inspireren en teams naar succes leiden. Daarom is het een bijzonder gewilde vaardigheid.

Mensen met goede leiderschapsvaardigheden beschikken over een reeks vaardigheden waaronder

 • Helikopterzicht en op lange termijn plannen en denken
 • Het vermogen om snel en doeltreffend beslissingen te nemen
 • Uitstekende vaardigheden om problemen op te lossen of conflicten te beheersen
 • Inlevingsvermogen en empathie om anderen te helpen
 • Aanleg voor zowel zelfmotivatie als het motiveren van anderen

Dit zijn enkele eigenschappen die een goede leider kenmerken. Een leider organiseert niet alleen maar werkt vooral goed samen met anderen.

4. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een zelden besproken maar zeer gewaardeerde soft skill.

Collega's die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun werk, zullen minder productief zijn en over het algemeen minder succes boeken.

Om een hoge mate van verantwoordelijkheid aan te tonen, zorg je ervoor dat je deze vaardigheden beheerst:

 • Betrouwbaarheid
 • Discipline
 • Motivatie
 • Toewijding
 • Veerkracht
 • Aanpassingsvermogen

Verantwoordelijkheid nemen betekent niet alleen je eigen doelstellingen, maar ook die van het bedrijf in het algemeen nastreven. Zo kan je bijvoorbeeld initiatief nemen om verbeteringen voor te stellen of om bepaalde werkmethodes aan te passen.

5. Teamwork

Teamwerk is van cruciaal belang voor het succes van elke organisatie. Weinig mensen beseffen dat je als groep meer kan bereiken dan als individu alleen. Ellebogenwerk, je eigen belang voorop stellen en anderen neerhalen zal je misschien op korte termijn winst opleveren maar op langere termijn komt dit als een boemerang terug. We hebben anderen nodig om onze doelstellingen te bereiken. Vertrouwen en het ontdekken van elkaars kracht is een belangrijke stap naar groei. 

6. Problemen oplossen

Problemen oplossen vereist niet alleen analytische, creatieve en kritische vaardigheden, maar ook een oplossingsgerichte attitude of mindset. Wie een uitdaging proactief en nuchter kan benaderen, komt vaak sneller tot een sterke oplossing dan wie dat niet kan.

Hierbij is het ook belangrijk om te durven hulp vragen. Problemen hoef je niet altijd alleen op te lossen. Doe beroep op je netwerk, een collega of zelfs je baas om problemen te bespreken en samen tot betere en creatieve oplossingen te komen.

7. Daadkracht

Besluitvaardigheid wordt gekenmerkt door het vermogen om snel en doeltreffend beslissingen te nemen. Het betekent niet roekeloosheid of impulsiviteit.

Besluitvaardigheid is een combinatie van verschillende vaardigheden:

 • Het vermogen om dingen in perspectief te plaatsen
 • De opties tegen elkaar afwegen
 • Alle relevante informatie beoordelen
 • Anticiperen op eventuele gevolgen, goede en slechte

Een besluitvaardige werknemer neemt snel doeltreffende en weloverwogen maatregelen, vooral wanneer hij onder druk staat. Alles behalve soft dus.

Hij neemt verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn beslissing en kan zich aanpassen als er fouten worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat kansen niet worden gemist door langdurige analyses of discussies.

8. Time Management

Veel jobs gaan gepaard met strakke deadlines, een lawine aan e-mails, overvolle agenda’s en haastig multitasken. Het vermogen om je tijd optimaal te benutten zal je helpen om onder druk en binnen strakke deadlines te werken.

Werknemers die hun tijd goed beheren, kunnen op efficiënte wijze prioriteiten stellen en meer rust inbouwen in hun agenda om toch de hoeveelheid aan nieuwe taken en deadlines aan te kunnen. Vaak gaat een gebrekkig time management hand in hand met een gebrek aan assertiviteit. Nee zeggen tegen tijdrovers of aangeven aan je manager dat bepaalde taken of prioriteiten wellicht anders kunnen herschikt worden.

9. Flexibiliteit

Flexibiliteit op de werkvloer is een belangrijke competentie. Flexibele werknemers zijn bereid te helpen waar nodig, nemen extra verantwoordelijkheden op zich en kunnen zich snel aanpassen wanneer plannen veranderen. Flexibiliteit betekent niet doelloos of zonder structuur te werk gaan. Het betekent wel dat je het vermogen hebt om je aan te passen aan veranderende omstandigheden wanneer nuttig.

Enkele voorbeelden van flexibel gedrag:

 • Je prioriteiten herschikken wanneer dat beter uitkomt.
 • Openstaan voor feedback of suggesties van anderen
 • Niet halsstarrig vasthouden aan vastgeroeste patronen of werkwijzen
 • Snel kunnen schakelen in nieuwe situaties of bij verandering
 • Aanpassingsvermogen wanneer andere beslissingen worden genomen
 • In staat zijn om met mensen van verschillende achtergrond en cultuur samen te werken.


10. Onderhandelen en conflicten oplossen

Ook dit is een van de skills waar werkgevers sterk op focussen.

Conflicten zijn mensen niet vreemd. Mensen ervaren het in hun dagelijks leven - met hun vrienden, familie, en meer nog in hun beroepsleven. Op de werkplek veroorzaken conflicten vaak een enorme mate van frustratie, miscommunicatie en emoties. Organisaties verwachten meer dan ooit dat medewerkers onderlinge problemen zelf weten op te lossen en in de mate van het mogelijke conflicten te vermijden

Daarvoor zijn sterke intermenselijke vaardigheden nodig.  

Soft skills ontwikkelen

Het goede nieuws is: soft skills kunnen wel degelijk ontwikkeld en verbeterd worden.

Hier een paar tips om je te helpen:

 • Doe aan zelfreflectie. Om te kunnen verbeteren, moet je eerst eerlijk zijn over waar je tekortkomingen liggen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Een tip: neem een blad en schrijf je sterke en zwakke punten op. Vraag aan een collega of vriend om hetzelfde te doen. Dit zal je helpen je verbeterpunten te identificeren.
 • Investeer in opleiding of coaching. Als je eenmaal duidelijkheid hebt op welke gebieden je kan groeien, zoek dan naar ondersteuning om je vaardigheden aan te scherpen.
 • Observeer anderen. Kijk naar anderen die een voorbeeld zijn op het gebied van soft skills. Collega’s, vrienden, managers die uitstekend communiceren bijvoorbeeld, of mensen waar je naar opkijkt. Spiegel hun gedrag en je zal meteen een verschil merken.
 • Oefen zo veel mogelijk. Alle persoonlijke vaardigheden worden beter door het te doen. Durf te veranderen maar met kleine stapjes. Dit zal je het vertrouwen geven om deze vaardigheden uit te rollen op de werkplek.

Meer weten? Bekijk onze soft skill opleidingen

ReactiesWat vinden anderen van dit artikel?