Verbindende Communicatie

Verbindende communicatie is een methode om effectief te communiceren en verbinding te creëren met anderen. Het kan helpen bij het oplossen van conflicten en het opbouwen van sterke relaties. Leer hoe u deze vaardigheid kunt toepassen in de werkomgeving en hoe het kan bijdragen aan een betere communicatie met anderen

Verbindend communiceren: de sleutel tot meer begrip en betere samenwerking

Verbindend Communiceren

Verbindende communicatie is een methode van communiceren die gericht is op het creëren van verbinding en begrip tussen mensen. Het gaat erom dat je op een respectvolle en empathische manier communiceert, waarbij je luistert naar de ander en begrip toont voor hun gevoelens en behoeften. Het doel is om een win-win situatie te creëren waarbij beide partijen zich gehoord en begrepen voelen. Verbindende communicatie kan worden toegepast in allerlei situaties, zowel persoonlijk als professioneel.

Onze opleiding is gericht op de praktische toepassing van verbindende communicatie in een professionele context. U leert hoe u effectief kunt communiceren met collega's, leidinggevenden en klanten, hoe u conflicten kunt oplossen en hoe u een cultuur van openheid en respect kunt creëren.

In deze cursus krijgt u inzichten, technieken en tools aangereikt, zodat u de vaardigheden ontwikkelt om op een meer verbindende manier te communiceren. Resultaat: u gaat op een bewustere manier om met communicatie, emoties en (voor)oordelen en bouwt aan een sterkere en resultaatgerichte relatie met collega's, klanten en gesprekspartners.

Verbindend communiceren is belangrijk op verschillende vlakken, waaronder ook op de werkvloer. Het is echter een moeilijke skill, waardoor het nuttig kan zijn om er meer over te leren. Expert Academy biedt daarom verschillende (online) opleidingen die kunnen helpen om uw professionele vaardighedente verbeteren. Er wordt samengewerkt met experts binnen verschillende vakgebieden om de beste opleidingen aan te bieden. Neem zeker een kijkje op onze website om te kijken welke opleidingen er ter beschikking zijn. 

Wat is verbindend communiceren? 

Verbindend communiceren is een krachtige communicatiemethode die zich richt op het tot stand brengen van diepere verbindingen tussen mensen. Het legt de nadruk op het begrijpen en respecteren van elkaars behoeften, bepaalde gevoelens en perspectieven, en biedt effectieve tools voor het oplossen van conflicten en het creëren van een harmonieuze omgeving.

Het gaat niet alleen om wat u zegt, maar ook om hoe u het zegt en hoe u naar anderen luistert. Hiervoor is het van belang enkele empathische vaardigheden te bezitten. Zowel de eigen behoeften als die van iemand anders zijn belangrijk om in acht te nemen.  

Waarom is verbindend communiceren belangrijk?

In onze drukke en vaak gespannen samenleving is het vermogen om op een verbindende manier te communiceren van onschatbare waarde. Verbindend communiceren helpt u om misverstanden en conflicten te vermijden, empathie en begrip op te bouwen, en harmonieuze relaties te cultiveren.

Het stelt u in staat om effectiever te communiceren, zowel in persoonlijke als professionele situaties, en bevordert een cultuur van respect en samenwerking. Wanneer iemand bepaalde behoeften vervuld wil zien, is het belangrijk te weten op welke manier u die best aankaart.  

Het doel van verbindend communiceren

Het ultieme doel van verbindend communiceren is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin mensen openlijk kunnen communiceren en zich gehoord en begrepen voelen. Het draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen, het versterken van relaties en het bevorderen van wederzijds respect

Verbindend communiceren helpt om barrières te doorbreken, misverstanden te verminderen en effectief samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Ook kan er gewerkt worden om bijvoorbeeld een bepaalde behoefte vervuld te zien, door er open en eerlijk over te spreken. 

Basisprincipes van verbindend communiceren

Empathisch luisteren

Empathisch luisteren is een essentieel onderdeel van verbindend communiceren. Het is een belangrijke vaardigheid die inhoudt dat u de volledige aandacht geeft aan de spreker, zonder oordeel of onderbreking. U probeert de gevoelens en behoeften van de ander te begrijpen en laat merken dat u echt luistert door actief te knikken, samen te vatten en door verhelderende vragen te stellen. Zorg er ook voor dat u oprecht geïnteresseerd overkomt bij degene naar wie u luistert. 

Zelfexpressie

Zelfexpressie betekent op een duidelijke en respectvolle manier de eigen gevoelens, behoeften en grenzen communiceren. Het gaat om het uiten van uzelf op een manier die de relatie met anderen niet schaadt, maar juist versterkt. Het omvat het gebruik van 'ik'-verklaringen, waarbij u de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen gevoelens en ervaringen. 

Wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde behoefte van u onvervuld blijft, is het belangrijk om dit op een goede manier te kunnen aankaarten. Gebruik daarbij positieve termen om eerlijk maar respectvol over te komen. Zo verkrijgt u waarschijnlijk ook het gewenste gedrag van uw omgeving. 

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie speelt een belangrijke rol in verbindend communiceren. Het gaat om het bewustzijn van eigen emoties en het vermogen om de emoties van anderen waar te nemen, te begrijpen en er empathisch op te reageren. Emotionele intelligentie stelt iemand in staat om gevoelige onderwerpen met zorg en begrip te benaderen, wat de basis legt voor een diepere verbinding.

Ook zorgt emotionele intelligentie ervoor dat u een achterliggende behoefte bij anderen kan opmerken in bepaalde situaties. Hierdoor kan u beter begrijpen waarom iemand iets zegt en hier ook op een goede manier op reageren. 

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en stemintonatie, speelt een grote rol in verbindend communiceren. Het is belangrijk om bewust te zijn van de eigen non-verbale signalen en die van anderen, omdat ze vaak meer zeggen dan woorden alleen. Door congruente non-verbale signalen af te geven, kan u de effectiviteit van uw communicatie vergroten en de ander laten voelen dat u oprecht betrokken bent.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, vormt de basis van verbindend communiceren. Lees hier meer over geweldloze communicatie. Het benadrukt het vermijden van veroordeling, beschuldiging en agressie in communicatie, en in plaats daarvan focussen op het uiten van bepaalde behoeften en gevoelens, en het zoeken naar oplossingen die voor alle betrokkenen bevredigend zijn. Het stimuleert een cultuur van begrip, compassie en samenwerking.

Belangrijke aspecten van verbindend communiceren

Het creëren van een veilige omgeving

Een veilige omgeving is essentieel voor verbindende communicatie. Het betekent dat iedereen zich vrij voelt om openlijk te spreken en zich kwetsbaar op te stellen, zonder angst voor veroordeling of negatieve consequenties. Het vereist het opbouwen van vertrouwen en het tonen van respect voor elkaars grenzen en privacy.

Het erkennen van emoties en behoeften

Het erkennen van emoties en behoeften, zowel bij uzelf als bij anderen, is een belangrijk aspect van verbindend communiceren. Het gaat erom dat u zich bewust bent van de gevoelens die in een bepaalde situatie spelen en begrijpt welke behoeften erachter liggen. Door deze emoties en behoeften te erkennen en te benoemen, creëert u ruimte voor begrip en empathie.

Het vermijden van oordelen en kritiek

Verbindend communiceren moedigt aan om oordelen en kritiek achterwege te laten. In plaats daarvan richt het zich op het begrijpen van de intenties en behoeften van anderen. Door te vermijden om anderen te beoordelen of te veroordelen, opent u de deur voor een meer constructieve en empathische communicatie

Het actief luisteren naar anderen

Actief luisteren is een vaardigheid die van onschatbare waarde is bij verbindend communiceren. Het betekent dat u zich volledig richt op de spreker, zonder afleiding, en actief probeert te begrijpen wat er wordt gezegd. Dit omvat het stellen van verhelderende vragen, samenvatten en het tonen van non-verbale signalen van betrokkenheid, zoals knikken en oogcontact. 

Het oplossen van conflicten

Een ander belangrijk aspect van verbindende communicatie is het vermogen om conflicten op een constructieve en respectvolle manier op te lossen. Dit vereist het vermogen om naar alle betrokken partijen te luisteren, begrip te tonen voor de behoeften en standpunten van beide kanten, en samen te werken aan een oplossing die voor alle betrokkenen bevredigend is. 

Verbindend communiceren moedigt aan tot samenwerking in plaats van competitie, en zoekt naar win-win oplossingen waarbij alle partijen zich gehoord en gerespecteerd voelen.

Wenst u meer info over de basisprincipes van verbindend communiceren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of een kijkje te nemen op onze website

Verbindend communiceren in het leiderschap en teambuilding

Verbindend communiceren is een belangrijk aspect van effectief leiderschap en teambuilding. Door verbindende communicatieve vaardigheden te gebruiken, kan een leider een positieve en inspirerende omgeving creëren waarin teamleden zich gehoord, gewaardeerd en gemotiveerd voelen. 

Door empathisch te luisteren, respect te tonen voor verschillende standpunten en de behoeften van het team in overweging te nemen, kan een leider sterke en cohesieve teams opbouwen die effectief kunnen samenwerken en gemeenschappelijke doelen kunnen bereiken.

Leer verbindend communiceren met de hulp van Expert Academy

Door het toepassen van deze zaken zal u de sterkere verbinding duidelijk merken. Wilt u graag nog meer leren over verbindend communiceren? Dit kan via een opleiding bij Expert Academy

Tijdens de workshop “Verbindende Communicatie” leert u hoe u beter kunt communiceren met collega’s, leidinggevenden en klanten. Ook leert u hoe u conflicten kunt oplossen en een wederzijds respect kunt opbouwen. Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden, cases en oefensessies. Zo kunt u onze technieken ook in de praktijk toepassen. 

Wilt u nog meer leren? Bij Expert Academy bieden wij in-company trainingen, open opleidingen in kleine groepen, personal coaching en teambuilding activiteiten aan. Al onze opleidingen worden gegeven door experts in het vakgebied en zijn praktijkgericht

Zo kan u ook nog deze opleidingen rond communiceren volgen: "Assertiviteitstraining - Assertief communiceren”, “Klantvriendelijkheid en klantgericht communiceren”, “Communicatievaardigheden” en “Overtuigend Communiceren”. 

U kan ook het e-book “Communicatievaardigheden” of onze online cursus “Beter communiceren” online bestellen.

Aarzel zeker niet om een kijkje te nemen op onze website voor de verschillende opleidingen of contact op te nemen met ons!

Gerelateerde video'sOnze opleidingen in beeld