Minder stress door time management

over Time management, uitstelgedrag, stress management

Stress ontstaat meestal door de dingen die u had moeten doen, maar niet gedaan heeft. Deze onafgewerkte taken blijven je achtervolgen en de ‘to do’ lijst wordt er meestal alleen maar langer op. Meestal worden net de taken met een hoge prioriteit of belangrijkheid op de lange baan geschoven. Hoe pakken we dit aan? 

Stress ontstaat meestal door de dingen die u had moeten doen, maar niet gedaan heeft. Deze onafgewerkte taken blijven je achtervolgen en de ‘to do’ lijst wordt er meestal alleen maar langer op. Meestal worden net de taken met een hoge prioriteit of belangrijkheid op de lange baan geschoven. Hoe pakken we dit aan? Vijf beproefde strategieën om de stress een halt toe te roepen.

Verteerbare brokjes
Is de berg werk niet meer te overzien? Lijkt de hoeveelheid taken onoverkomelijk? Deel grote taken in kleinere, beheersbare stukken. Plan elke dag en elke week tijd in om een onderdeel van de taak te doen. Zo krijgt u zelfs de meest zware klussen geklaard, zonder stress.

Deadline-principe
Wie kent niet de kracht van een naderende deadline? Hoe dichter de eindstreep nabij komt, hoe groter de adrenalinestoot en hoe creatiever en efficiënter u te werk gaat. Door uzelf een deadline op te leggen, kunt u in korte tijd meer werk verzetten dan u voor mogelijk hield.

Stel prioriteiten
Niet alles is belangrijk en niet alles is dringen. Je hoeft je in deze zaken dan ook niet meteen druk te maken. Belangrijk is wel om te weten welke taken wel belangrijk en/of dringend te zijn. Stel prioriteiten: werk af wat op uw lijst staat aan A-prioriteiten. Delegeer B-prioriteiten of voer deze alleen uit als u tijd over heeft.

Hulp zoeken
Een moeilijke klus of lastige taak? Vraag anderen om ideeën en advies. Door te vertellen wat u dwars zit, wat u moeilijk vindt of waar u tegenop ziet, lokt u emotionele steun uit. De meeste collega's zullen bereid zijn u te helpen of te steunen..

Doe het nu-principe
Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen. Het is een waarheid als een koe. Maar als het om lastige zaken gaat (een telefoontje met een ontevreden klant, het betalen van rekeningen, het aanmanen van klanten) lijkt doorschuiven naar de volgende dag zo aanlokkelijk. Doe het nu! Werk eerst de taken af die voor u liggen. Bel die lastige klant nog voor u uw pc opstart. Werk de onaangename taak af, voordat u aan iets leuks begint. En beloon uzelf voor het uitvoeren van die lastige taak.

 
Meer info over de cursus stress management